Indlæg tagget med løn

Noget om fair løn

25. september 2011

Med jævne mellemrum dukker temaet lederes høje lønninger op i debatten. Og nu sker det igen, fordi formanden for de danske folkeskolelærere, Anders Bondo Christensen, frivilligt er gÃ¥et 100.000 kr. ned i løn. Bondo Christensens argumentation for den frivillige lønnedgang er, at ‘han ikke kan leve med’, at cheflønningerne i det offentlige har taget en himmelflugt de sidste Ã¥r, medens man kun har kunne forhandle sig frem til yderst beskedne lønforbedringer for medlemmerne. Efter lønnedgangen vil Bondo Christensen fÃ¥ 1.115.536 kr. om Ã¥ret. SÃ¥ der er stadigvæk et godt stykke vej ned til en skolelærerløn…

Om Bondo Christensen er konfliktsky eller ej, er ikke til at sige, men i hvert fald vil han ikke kommentere, om cheflønningerne i det offentlige generelt er for høje. Men det vil hans kollega Dennis Christensen, formand for FOA, som ogsÃ¥ tidligere har plæderet for en begrænsnings af offentlige lederes lønninger. Han pÃ¥peger, at medens en FOA-ansat siden 2000 har fÃ¥et en lønfremgang pÃ¥ 40%, sÃ¥ har en kommunaldirektør fÃ¥et 126% – eller mere end tre gange sÃ¥ meget.

Jens Lougart, næstformand i Offentlige Chefer i Djøfs bestyrelse, forsvarer med et gammelkendt argument (kendt fra den private sektor): Hvis det offentlige vil have gode chefer, må de betale (underforstået: ellers flygter de bare over i den private sektor). Han pointerer også, at aflønningen er fair, fordi de offentlige chefers arbejdsbyrde angiveligt skulle være blevet større (fx i kraft af kommunesammenlægningerne).

Den sidste del af argumentationen er underlig, som Dennis Knudsen pÃ¥peger, for Sosu-assistenterne har jo ikke fÃ¥et mere i løn, fordi deres job er blevet udsat for rationaliseringer og effektiviseringer, sÃ¥ de skal løbe meget hurtigere end tidligere…

Den anden del af argumentationen bør ogsÃ¥ sættes under lup. Hvis lønniveaet i den private sektor er et sÃ¥ væsentligt incitament for de offentlige chefer, at de overvejer at flytte til det private, sÃ¥ mÃ¥ man vel spørge: Hvor meget er deres engagement sÃ¥ værd? Og i øvrigt er der al mulig grund til at betvivle rimeligheden af de høje cheflønninger i det private. Er det fx rimeligt, at bankbosser, der gennem risikable spekulationer i obligationer og aktier har bragt banksektoren ud i økonomisk uføre og bidraget væsentligt til den aktuelle finansielle krise, belønnes med højere lønninger, gyldne hÃ¥ndtryk, bonusser osv.? Og er det rimeligt, at cheflønningerne stiger i en tid, hvor mange virksomheder har svært ved at tjene penge, fyrer medarbejdere og har røde bundlinjetal? Er det i det hele taget rimeligt, at cheflønningerne er sÃ¥ høje i en tid, hvor almindelige lønmodtagere opfordres til løntilbageholdenhed (Thorning Schmidt) og hvor der Ã¥benbart ikke er rÃ¥d til at give ledige dagpenge i mere end to Ã¥r, og hvor man beskærer efterlønnen for de nedslidte – for rigets bedste?