Public Service Puljen og reklamerne

22. august 2010

Apropos den problematiske sammenblanding af kultur og reklamer, så kan man i dagen udgave af Jyllands-Posten læse en interessant notits, der ganske tydeligt åbenbarer regeringspartiet Venstres holdning.

Det drejer sig om brugen af den sÃ¥kaldte Public Service Pulje, der blev etableret i forbindelse med Medieforliget for 2007-2010. Puljen, der er pÃ¥ ialt 120 millioner, har til formÃ¥l at sikre, at kommercielle danske tv-stationer som fx TV3 kan, som det hedder i Kulturministeriets bekendtgørelse: “prioritere tv-programmer, der repræsenterer original og nyskabende tv-produktion. Det Danske Filminstitut skal endvidere ved tilskudsgivningen tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.”

Så vidt så godt eller skidt. Men ordningen har allerede givet anledning til politisk ballade, fordi TV3 har tilladt sig at afbryde public service puljefinansierede programmer med reklamer. I følge EU Kommisionen er det muligt for det danske stat at kræve, at puljestøttede programmer ikke afbrydes af reklamer. Hvilket har fået socialdemokraterne til at kræve et sådant reklameforbud håndhævet.

Venstres Ellen Trane Nørby har derimod pÃ¥stÃ¥et, at en sÃ¥dant forbud vil være i strid med EU-reglerne (hvad det altsÃ¥ ikke er), og i anden omgang (da den pÃ¥stand ikke holdt vand) at komme med følgende tankevækkende udtalelse: “Hvis de [altsÃ¥ TV3] ikke skulle kunne afbryde de her programmer med reklamer, ville de blive endnu dyrere, og sÃ¥ ville Public Service Puljen blive tømt endnu hurtigere“. ForstÃ¥eligt nok fÃ¥r denne udtalelse JPs journalist til at spørge, om ikke samme argument kunne bruges af TV2? Hvortil Trane Nørby replicerer: “Jo, men nu har TV2 altid været underlagt andre reklameregler, og der er jo den forskel, at TV2 er en public service station”. Nørbys argumentation illustrerer med al ønskelig tydelighed, at public service tv-produktion ikke er noget, der ligger Venstre pÃ¥ hjerte. Nørby og Venstre ønsker, at skæg og snot skal blandes, sÃ¥ public service-elementet bliver helt udvisket. Man kunne ogsÃ¥ sige, at argumentationen dækker over et politisk ønske om at skattefinansiere kommercielle tv-stationer…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

227 har læst indlægget
15,018