Religiøs fanatisme

20. februar 2008

SFs formand har været i næsten alle medier, fordi han i gÃ¥r – endnu engang – meldte klart ud over for den yderligtgÃ¥ende politisk-religiøse gruppering Hizb-ut-tahrir. Og Villy er inde pÃ¥ et interessant spørgsmÃ¥l: Hvor har disse fanatikere ikke for længst forladt det borgerligt demokratiske, verdslige, materialistiske Danmark til fordel for steder i verden, hvor deres overbevisning finder større forstÃ¥else? Fx Saudi-Arabien eller Afghanistan? En nærliggende og paradoksal forklaring kunne være, at de faktisk ikke vil give afkald pÃ¥ den materielle velstand, de har. Men endnu mere sandsynligt er det, at denne fanatisme er afhængig af det forhadte samfund, de lever i. Som en anden parasit næres den af sin modsætning, indgÃ¥r en symbiotisk forhold, uden hvilket den ikke ville kunne trives. Ved at bo og leve midt i den vestlige dekadence og blandt vestens hedninge kan bevægelsen nære sit martyrium. Man har set det før, at sÃ¥danne ekstremismer næres af deres egen umulighed. Tænk blot pÃ¥ RAF i halvfjerdsernes Tyskland.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

228 har læst indlægget
14,919