Professionshøjskoler – tvang eller frihed?

9. oktober 2006

Regeringen lider af (bl.a.) udddannelsespolitisk elephantiasis eller megalomani (your pick!). Først lavede man Centre for VideregÃ¥ende Uddannelser (CVU’er), sÃ¥ slog man universiteterne sammen med en række andre uddannelses- og forskningsinstitutioner. Argumentet er blandt andet, at stordrift og de pÃ¥stÃ¥ede synergieffekt ved organisatorisk og institutionel sammenlægning vil styrke kvaliteten af uddannelserne og forskningen. Nu er turen sÃ¥ igen kommet til de seminarier og andre mellemlange videregÃ¥ende uddannelser, der har brugt godt fire Ã¥r pÃ¥ at lave mere eller mindre imponerende CVU’er.
Der har allerede været mange protester mod tanken om professionshøjskolerne. Blandt andet, at det vil stille alle institutionerne lige dÃ¥rligt økonomisk, uanset om deres individuelle succes berettiger til det eller ej. De succesfulde, velfungerende institutioner vil blive trukket ned pÃ¥ niveau med de mindre succesfulde og dÃ¥rligt fungerende. Men, det skal sandelig ske “frivilligt” ifølge undervisningsminister Bertel Haarder. Frivilligheden bestÃ¥r i, at man sagtens kan holde sig uden for – men sÃ¥ holder man sig ogsÃ¥ uden for muligheden af at søge “visse bevillinger”, fx “midler til forskningstilknytning”, som er forbeholdt professionshøjskolerne. Og husk nu: Der er ikke tale om tvang…men om liberalistisk frihed.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

448 har læst indlægget
14,851