Er sex arbejde? – en svensk afhandling om svensk og tysk prostitutionspolitik

22. februar 2009

I denne blog har jeg tidligere undret mig over betegnelsen “sexarbejde”, fordi jeg mente, at det en selvmodsigelse. Og derfor fangede titlen pÃ¥ Susanne Sodillets ph.d-afhandling straks min interesse, da jeg tilfældigvis faldt over den i en svensk avis.

Bogen, der er fra i år (kan bestilles her) ved på et idéhistorisk grundlag at sammenligne politiken på prostitutionsområdet i to så forskellige lande som Sverige og Tyskland med særlig hensynstagen til feminismens / kvindefrigørelsens betydning for udmøntningen af en sådan politik. De to lande er jo som bekendt end med nærmest diametralt modsatte lovgivninger. I Sverige har man indført et forbud mod købesex. I Tyskland har man lovliggjort prostitution. Set fra den danske andedam må en sådan undersøgelse også vække interesse, fordi feminismen uden tvivl også spiller en rolle for debatten herhjemme.


En af de bærende teser i den mere end 600 sider store afhandling skulle være (jeg bygger på diverse bogomtaler, da jeg ikke har fået fat i bogen endnu) at den svenske feminismes meget positive forhold til statsmagten skulle være afgørende for, hvorfor den svenske prostitutionslov fik den udmøntning, den har fået.

Hvorimod de tyske feminister har lidt af en historisk betinget skræk for statsmagten. Og det har haft væsentlig betydning for legaliseringen og afkriminaliseringen af prostitution. Hvor de tyske feminister efter erfaringerne fra tiden efter nazi-tiden fandt det nødvendigt med en venstreradikal magtkritik af staten, dér har de svenske søstre betragtet staten i Folkshemmet som en slags neutral agent for demokratiet. Det springende punkt er, at de to forskellige forhold til staten og magtkritiken også indebærer to forskellige holdninger til det enkelte menneskes personlige frihed.


I Sverige (og man kan her drage visse paralleller til den danske diskussion) kommer denne problematik til udtryk i offergørelsen af den prostituerede. Den prostituerede kvinde tematiseres som et offer for den mandlige seksualitet. Det er en opfattelse af den prostituerede kvinde som pÃ¥ forhÃ¥nd udelukker, at man kan opfatte den prostituerede kvinde som et handlende og ansvarligt menneske. Som forudsætning ligger hypotesen om, at samfundet – det svenske – bygger pÃ¥ sociale relationer, der er domineret af en patriarkalsk rangorden.

En af afhandlingens pointer er, at dette tankesæt afsætter en tilsvarende løsning. Sagt pÃ¥ en anden mÃ¥de: den svenske prostitutionslovgivning fratager den prostituerede kvinde muligheden for at handle og være ansvarlig…


Afhandlingen munder ud i en slags Ã¥ben konklusion (hvis man kan sige det…). Nemlig, at undersøgelsen peger pÃ¥, at politiken pÃ¥ prostitutionsomrÃ¥det ikke bør være sort-hvid, enten-eller. Vi mÃ¥ bÃ¥de erkende, at de prostituerede er selvstændige, handlende og ansvarlige mennesker, og udøve magtkritik. Vi skal ogsÃ¥ forstÃ¥, at fænomener som trafficking i høj grad handler om migrationspolitik og fattigdomsbekæmpelse.


Selv i refereret form synes denne svenske afhandling at falde på et tørt sted i prostitutionsdebatten. Og ikke mindst den danske, hvor en forstokket feminisme  er på spil. Bogen bør hurtigst muligt oversættes til dansk. For er der noget debatten mangler, så er det et højt informationsniveau og viden.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 kommentarer

 1. Anna kommentarer:

  Hørt!

 2. AagePK kommentarer:

  Jeg har, vistnok forgæves, over for Dan Jørgensen fra Soc.dem fremført, at det efter min mening kun kræver en autorisation af alle sexarbejdere for at bremse trafficing, og samtidigt sikre, at kun dedikerede kommer til at arbejde indenfor området. Autorisationen skulle indeholde kurser indenfor førstehjælp og hjertestop (den første døde person, jeg har oplevet i mit professionelle liv, var en morfar på over 70, der døde i sengen hos byens glædespige!), sikker sex, og lidt til. For klientens og arbejderens skyld.
  Men desværre er det ikke kun forbenede feminister, men i høj grad også bedrevidende moralister og folk, der ikke seriøst vil bruge tid og energi på andet end at pudse deres glorie (som tit er det samme som deres horisont), der kommer til fadet og sætter dagsordenen.

 3. capac kommentarer:

  @AagePK: Nej, det er ikke kun forbenede feminister, men der er – for mig i det mindste – ingen tvivl om, at deres halvfjerdserforankrede tankegang og retorik har haft stor indflydelse pÃ¥ mange andre meningsdannere, mÃ¥ske ogsÃ¥ den unge socialdemokrat…

 4. Sus Luder kommentarer:

  Må jeg poste indlægget her på forummet http://www.sexarbejde.ning.com ?

 5. capac kommentarer:

  @Sus Luder: Ja, gør endelig det!

Skriv en kommentar

551 har læst indlægget
15,016