Malene Wind og de offentligt ansattes ytringsfrihed.

22. juni 2011

Ingen tvivl om det. Da professor Marlene Wind, som er sÃ¥kaldt “EU-ekspert”, kritiserede regeringens og DFs aftale om grænsekontrol med en bemærkning, der rummede de stærkt farvede sproglige billeder “valgflæsk”, “laveste fællesnævner” og “den indre svinehund”, benyttede hun sin ytringsfrihed til at markere et klart politisk standpunkt. Og den gav, som man nok ved, anledning til stor politisk ballade. Specielt fra Dansk Folkeparti, som er det ideologiske fundament for grænsekontrollen, kom der et veritabelt frontalangreb pÃ¥ professor Wind.

Blander man sig i politiske debatter, sÃ¥ mÃ¥ man selvfølgelig forvente at fÃ¥ svar pÃ¥ tiltale. Men karakteren af nogle af de magthavende politikeres ytringer har desværre karakter af intimidering og forsøg pÃ¥ anfægtelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg tænker især pÃ¥ minister Søren Pinds og DF’eren Morten Messerschmidts krav om, at universitetet indføre et særligt kodex for eksperters udtalelser. En slags mundkurv.

Man kan selvfølgelig mene, at Wind burde have afvejet sit ordvalg og have formuleret sig mere diplomatisk. Men sagen er, at hendes kritik af grænsekontrolaftalen under alle omstændigheder ville have haft en politisk karakter, fordi EU-spørgsmål pr. definition har politisk karakter.

I sagen om grænsekontrollen er det hævet over enhver tvivl, at aftalen er politisk kontroversiel, fordi den – uanset alle de forbehold og modifikationer, ledende politikere forsøger at omgærde realiteten med – er i modstrid med fundamentale ideer for det europæiske samarbejde. Nemlige arbejdskraftens – og varernes frie bevægelighed. Udlandets kontante reaktion taler sit eget tydelige sprog.

Men der er ikke nogen modsætning mellem af være ekspert på EU-spørgsmål og så at være politisk. Jeg vil tværtom påstå, at det vil være umuligt ikke at være politisk i almen forstand, så snart man bevæger sig over en rent faktuelt niveau. EU er en politisk konstruktion og enhver holdning vil have politisk karakter.

Winds problem er ikke, at hun er politisk, men at hendes udmelding er i modstrid med den politiske udlægning, som regeringen og DF vil patentere og have os alle til at æde. Hvis hendes politiske ekspertudtalelse havde støttet grænseaftalen, ville balladen ikke være opstået.

Et andet problem er, at regeringen i sin forblændede iver efter at fÃ¥ endnu en periode ved regeringsmagten har solgt sin egen EU-begejstring til et parti – Dansk Folkeparti – som i bund og grund er et EU-modstanderparti. Wind har jo ret i, at grænsekontrollen er “valgflæsk”. Drømmen om en grænsekontrol lefler for mange EU-halvhjertede danskere, som gerne sÃ¥ et jerntæppe sænke sig mellem Danmark og den øvrige verden. Med det er at putte blÃ¥r i øjnene pÃ¥ vælgerne at fremstille det som en grænsekontrol, der ikke er en rigtig grænsekontrol eller en grænsekontrol, der lever op de EU-juraens bogstavelighed. Det er ganske enkelt politisk uærlighed.

Det værste ved Pinds og Messerschmidts krav om et kodex er, at de er udtryk for en udemokratisk og autoritær tankegang, der ikke respekterer offentligt ansattes ret til at ytre deres meninger i den offentlige debat. I stedet for at kritisere hendes udtalelser, angriber man personen bag. Man går efter kvinden og ikke bolden.

Malene Winds egen selvcensur, eufemistisk kaldet en ‘mediepause’, understreger med al ønskelig tydelighed, at det forholder sig sÃ¥dan.

I dag har rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns universitet afvist Messerschmidts krav om et særligt ytringskodex for ansatte. Og det er godt og nødvendigt. Det er vigtigt, at alle rettænkende mennesker bakker op om Winds og andre offentligt ansattes ret til ytringsfrihed – ogsÃ¥ selv om man kan have forbehold over for ordvalget.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

10 kommentarer

 1. Torben Bille kommentarer:

  @capac: Apropos: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/forskere-i-offentlighed

 2. capac kommentarer:

  @Torben: Forbavsende, hvor enig Henrik og jeg er – uden pÃ¥ forhÃ¥nd at have læst hinanden! ;)

 3. Gowings kommentarer:

  Ja, problematikken er meget fint formuleret af Henrik Dahl. Man fristes til at sige:”hvad fanden bilder politikerne sig ind!” nÃ¥r de forsøger at tryne, intellektuelle eller ej, debatører til tavshed? Det mest bekymrende synes jeg er, at Søren Pind og Morten jagerfly ikke kan se, at det meget nemt kan forveksles med med magtfuldkommenhed….

 4. capac kommentarer:

  @Gowings: Og så ville det klæde andre akademikere/intellektuelle, hvis de fulgte Henrik Dahls eksempel, bakkede op om Wind og slog et slag for ytringsfriheden og mod den politiske magtfuldkommenhed, arrogance og dumhed.

 5. Gowings kommentarer:

  Helt klart! Og det eneste jeg har set er mumlen i krogene om det berettigede i at udnævne Marlene Wind til professor. Den akademiske verden synes at være fulgt godt med politikerne ud til afgrunden – og videre.

 6. capac kommentarer:

  @Gowings: Ja, ja, akademikerne har knive i ærmerne og den faglige jalousi er en udbredt syge. Tag et hvilket som helst nummer af Magisterbladet, så vil man se, hvordan de bruger deres energi på interne konflikter , der langt fra er idealistiske kampe. De har brug for mere Wind i sejlene!

 7. Gowings kommentarer:

  Joh, men jeg synes, det er blevet værre. Det er som man (vi) har købt hele omvæltningen. Det er kun når Berlingeren pludselig viser interesse, at man åbenbart giver sit besyv med.

 8. mb kommentarer:

  Messerschmidt behøver ikke noget ytringskodex med de ledere der sidder på uni.
  De klarer sig fint uden.
  Der hvor Wind sidder, har alle ansatte fået en email om at klappe i.
  http://www.information.dk/271702
  Så det gør de nok.

 9. capac kommentarer:

  @Gowings: Ja, det er blevet værre. Bestemt.

 10. capac kommentarer:

  @mb: Ja, sÃ¥dan gÃ¥r det jo, nÃ¥r man knægter universitetets autonomi og gør det til klon af en regeringsideologisk privat virksomhed… Men igen, hvad er der blevet af almindelig civil courage blandt de intellektuelle?! Henrik Dahl er en undtagelse, men han er jo ogsÃ¥ selvstændig nu…

Skriv en kommentar

301 har læst indlægget
14,852