Vi reduceres til soldater i konkurrencestaten – dagens citat

6. februar 2016

”Det er udtryk for en ekstremt kortsigtet kulturpolitik. Man har i for vejen svækket teologien meget ved at nedlægge fakultetet i Aarhus. Når man nu også svækker faget på den måde i København, så svækker man faget som sådan i Danmark, og jeg er bestemt ikke begejstret. Jeg synes, man underminerer vores kultur, og vi får lige så stille et folk, som mangler sans for det værdifulde i samfundet. Vi bliver reduceret til soldater i konkurrencestaten. Ikke fordi konkurrencestaten er indført endnu, men vi er godt på vej.”

Professor emeritus i filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Cand. theol. fra Aarhus Universitet, dr. theol. Peter Kemps kommentar til besparelserne på Københavns Universitet.

Selv om det ligger mig fjernt at forsvare det teologiske eller religiøse, så er jeg enig med Kemp i, at vi er på vej mod en situation af åndløshed i et samfund, hvor det eneste, der tæller er den kapitalistiske konkurrencestat.

2 kommentarer

 1. Helge Jørgensen kommentarer:

  Ja det er en bekymrende udvikling, det der med konkurrencestaten. Faldt over dette på Wikipedia om netop begrebet konkurrencestaten:

  Historikeren Michael Böss, der betegner sig selv som “værdikonservativ” har betegnet udviklingen i det danske samfund som “vejen mod det demente samfund” [15] I trÃ¥d med konkurrencestatsbegrebet ser han hovedtrækkene i “det demente samfund” som den politiske elites fokus pÃ¥ effektivisering og den heraf følgende historieløshed og manglende debat om de fælles værdier.[16] Han bruger dog ikke selv begrebet konkurrencestat, selv om analysen af den funktionalistisk pragmatisme og embedsværkets bureaukratisering har mange ligheder med Ove Kaj Pedersens begrebsanvendelse.[17] Ifølge Böss er denne udvikling begyndt i 1990’erne, men især efter finanskrisen har den bredt sig til en stor del af den politiske elite. Som eksempler pÃ¥ “historieløse teknokrater” nævner han Helge Sander, Christine Antorini, Margrete Vestager og Lars Løkke Rasmussen.[17] Som modvægt mod denne tendens ønsker han:

  “en ‘bevidstgørelse’ af offentligheden om betydningen af at se historien som en ressource, som kan hjælpe os med at bevare det bedste i vores samfund og til at reformere uden at miste de værdier, som har gjort Danmark og de andre skandinaviske lande til mønstersamfund i verden.”

  Kilde: Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Konkurrencestaten_(begreb)

 2. capac kommentarer:

  @Helge Jørgensen: Ja, der er mange – selv borgerlige – mennesker, der er bekymrede. Og med god grund. Historie- og Ã¥ndløsheden er en reel trussel med den politik, der bliver ført i disse Ã¥r. Og det brændende spørgsmÃ¥l er, om nogen – hvem? – kan vende udviklingen, inden det er alt for sent?!

Skriv en kommentar

165 har læst indlægget