Folketingsvalget – 22

31. maj 2019

Smoke rises into the night sky as strong winds push the Thomas Fire across thousands of acres near Santa Paula, California, U.S., December 4, 2017. Picture taken December 4, 2017. REUTERS/David McNew

Hvis der er et spørgsmål, der deler vandene i dansk politik (og politik i det hele taget), så er det holdningen til klimaforandringerne. Skillelinjen går mellem dem, der er overbevist om rigtigheden af klimaforskernes prognoser og analyser – og dem, der mener, at klimaforandringerne først og fremmest skyldes “naturlige” årsager (‘klimaet har altid forandret sig’) og at den menneskelige indflydelse er minimal. Men klimaspørgsmålet skiller også på en anden måde. For man kan ikke anskue de menneskeskabte klimaforandringer (ja, jeg er en af ‘klimatosserne’) uafhængigt af det økonomiske system, vort samfund er bygget op omkring. Kapitalismen kaldes dette system – i nyere tid kaldes det undertiden liberalistisk, men det er i bund og grund det samme. Og som de gamle teoretikere – med Marx og Engels i spidsen – allerede forklarede, så bygger kapitalismen på en systematisk undergravning af menneskets eksistensgrundlag, naturen, fordi systemet er drevet af et profitmotiv, der tilsidesætter ethvert andet hensyn og omgår enhver hindring. Så hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne – og de skal vi selvfølgelig – så skal vi også ændre radikalt på det økonomiske system. Og op til folketingsvalget kan vi så passende spørge: Hvem af de politiske partier ser sammenhængen mellem klimaforandringer og økonomisystem? Det er spørgsmålt, og det er det, der skal afgøre, hvor krydset skal sættes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

24 har læst indlægget
14,851