Det regeringsløse Danmark

30. november 2022

I går afslog Socialdemokratiet at forlænge et særligt tilskud til udsatte børnefamilier, selv om partiet indtil valget havde været med på den idé, og i dag kan man læse, at partiet heller ikke vil være med til at starte kommisionsundersøgelser af nogen art. Og begrundelsen er ren formel denne, at Socialdemokratiet formelt set ikke længere er regeringsbærende parti og der endnu ikke er dannet en ny regering.

Og hvad skal man så mene om det?! I hvert fald er det udtryk for, i hvor høj grad Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er blevet en del af det bureaukratiske og teknokratiske system i det såkaldte folkestyre. De glemmer fuldstændigt, at de faktisk er valgt på grundlag en politik, som vælgerne kan og bør forvente, at de forsøger at gennemføre. Og der står vist ikke nogen steder, at folketinget,når det er samlet, ikke kan beslutte det ene eller det andet – selv om regeringen er gået af!?

Måske kan man også i disse forhold læse noget om i hvilken retning de politiske vinde blæser i de regeringsdannelsessonderinger, der foregår nu? At Socialdemokratiet er ved at lægge an til dannelsen af en blå-rød-midterregering, hvor velfærdsydelser ikke står højt på dagsordenen og hvor man – for husfredens skyld – vil holde igen med kommissionsundersøgelser? Jeg ved det ikke – det er det rene gætværk.

Skriv en kommentar

2 har læst indlægget