Dagens tankestreg…

Author:

Bourgeoisiet har, hvor det er kommet til magten, ødelagt alle feudale, patriarkalske, idylliske forhold. Det har ubarmhjertigt sønderrevet de brogede bånd, der i feudaltiden knyttede mennesket til dets naturlige foresatte, og har ikke ladet andet bånd tilbage i menneskenes forhold til hinanden end den nøgne interesse, den følelsesløse ”kontante betaling”. Det fromme sværmeris, den ridderlige begejstrings, det spidsborgerlige føleris hellige stemning har det druknet i den egoistiske beregnings iskolde vand. Det har opløst den personlige værdighed i bytteværdi, og i stedet for de utallige tilsikrede og velerhvervede friheder har det sat den samvittighedsløse handelsfrihed som den eneste. Det har, kort sagt, i stedet for den udbytning, der tilsløres af religiøse og politiske illusioner, sat den åbne, skamløse, direkte, beregnende udbytning.

[Marx & Engels – Det kommunistiske manifest]

2 thoughts on “Dagens tankestreg…”

  1. Jeg syntes nok, at der lugtede af et Marx-Engells citat, da jeg begyndte at læse. Jeg skal ikke bryste mig af at have læst længere tekster, men nogle bidder er det da blevet til. Skarpt tilskyndet af tysklæreren på studenterkurset … Men de herrer havde allerede den gang styr på, hvordan det hele hænger sammen. Selv hvis man ikke i detaljer er enig, man kunne fx mene, at individet har opnået en vis grad af personlig frihed, som ikke fandtes i de foregående organiseringer af samfundet. Andre vil så mene, at det med den personlige frihed er en illusion, idet personlig frihed er noget, man må købe for penge. Og har du ingen, så må du gå …

    1. @Henny: Man bør læse manifestet, der findes i gode danske oversættelser også. Og det sjove er, at Marx jo havde blik for det helt basale ved kapitalismen, fx at vi som subjekter reduceres til økonomiske karakterer – karaktermasker kaldte han det – der kun har relevans på markedet. Og så passer hans ord faktisk ret godt på vores tid, hvor uligheden vokser støt (jf. regeringens nye ‘skattereform’), ‘velfærden’ afvikles hurtigt og man ikke tøver med en rask lille atomkrig for at løse kapitalismens værste indre modsætninger, medens alle magthavere glemmer klimaet (der også er et resultat af en økonomi baseret på produktion, overskud, profit og underlæggelse af jorden). Jovist, godt nok er Marx gammel, men relevansen er ikke til at tage fejl af. God dag til dig og dine.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *