Indlæg tagget med uddannelse

NÃ¥r taxameterfælden klapper i… Om naturfag og folkeskole

22. januar 2009

Vores sÃ¥kaldte undervisningsminister Bertel Haader er i følge Berl. Tidende bekymret over udviklingen i læreruddannelse. Efter indførelsen af en ny læreruddannelse i 2007 – en uddannelse, der angiveligt skulle styrke folkeskolelærernes uddannelse og dermed folkeskolens uddannelse af danske børn – er antallet af studerende med naturfag og teknik som linjefag faldet med 70%. Konsekvensen er, at skoleeleverne om fÃ¥ Ã¥r vil blive undervist af lærere med utilstrækkelige kvalifikationer inden for naturvidenskabelige og tekniske fag. Noget lignende gælder for fag som tysk og billedkunst, der heller ikke er tilløbsstykker blandt de studerende.

For at det ikke skal være løgn, sÃ¥ betyder den svigtende interesse ogsÃ¥, at seminarierne sandsynligvis mÃ¥ skille sig af med undervisere inden for de pÃ¥gældende fagomrÃ¥der for at fÃ¥ økonomien til at hænge sammen. For det er den indirekte, logiske konsekvens af det sÃ¥kaldte taxametersystem, der ikke muliggør fastholdelse af faglærere inden for omrÃ¥der, hvor der ikke er “kunder” nok. Markedets logik, kan man ogsÃ¥ kalde det.

Men ansvaret for udviklingen er hverken institutionerne eller de studerendes. Det er alene politikernes. Og det vil især sige undervisningsministerens. Når man dels holder fast i det tåbelige taxametersystem af ideologisk-økonomiske grunde, til trods for, at det ene eksempel efter det andet dokumenterer den destruktive effekt i forhold til uddannelsernes kvalitet, og dels indretter uddannelserne, så de bliver mere og mere specialiserede, så ligger man, som man selv har redt.

Forbedringer af uddannelsessystemet – som regeringen jo har lovet os – fÃ¥r vi ikke, før man holder op med at tænke uddannelse som simple varer pÃ¥ linje med pølser og sodavand og forstÃ¥r, at uddannelse er en investering – i fremtiden.

Evighedsstudenten – en uddøende race?

28. december 2008

Da jeg begyndte at læse pÃ¥ universitetet for mange, mange Ã¥r siden, var “evighedstudenten” nærmest en idealfigur. Jeg kan huske, at jeg i det materiale, jeg fik udleveret i rus-tiden, sÃ¥ en statistik, der viste at gennemsnitsgennemførselstiden for flere fag var pÃ¥ 10 Ã¥r og derover. PÃ¥ teologi var den 12 Ã¥r. Gennemsnitstiden… Jeg kan ogsÃ¥ huske, at flere lektorer og førende forskere pÃ¥ det humanistiske omrÃ¥de koketterede med, at de var “evighedsstudenter”. UnderforstÃ¥et: At det var ærefuldt at studere – og blive ved med det. Siden er der jo sket et og andet pÃ¥ det omrÃ¥de. Og i dag ser politikerne hellere, at man bliver færdig med sit studium til tiden eller bedre endnu: Før tid. Man skal i hvert fald ikke spilde tiden med at studere for meget, endsige fordybe sig mere end absolut nødvendigt. Taksameteret klikker ubarmhjertigt af sted.
I dag kan man læse, at klapjagten pÃ¥ evighedsstudenten sættes ind pÃ¥ Københavns Universitet. Studerende, der har været inaktive de seneste to Ã¥r (= ikke har gÃ¥et til eksaminer). “Spøgelser”, kaldes de. Og til trods for stopprøver, adgangsbegrænsninger, SU-reguleringer og sÃ¥ videre, sÃ¥ er fænomenet ikke forsvundet. PÃ¥ KU har man fundet 2000 humaniora-studerende, der ikke har været aktive de sidste to Ã¥r – og 6000 pÃ¥ “venteliste” (de har været inaktive i et Ã¥r…). Af de 2000 begyndte 600 at studere før 1995. Nogle helt tilbage i halvfjerdserne… Mange af dem har et godt job, men har bare aldrig fÃ¥et skrevet specialet færdig.
Evighedsstudenten er Ã¥benbart en sejlivet race, der ikke sÃ¥dan er til at udrydde. Og et eller andet sted, sÃ¥ synes jeg, at der er noget opmuntrende i det forhold…

Uddannelsessalami

22. december 2008

Dagens nyhed fra uddannelsessystemet. Universiteter skærer ned pÃ¥ undervisning og afkorter semestrene. For at fÃ¥ økonomien til at hænge sammen. Med faldende søgning til universiteterne, tvinger taxametersystemet universiteterne til at skære ned. Det er logik for perlehøns. Men Ã¥benbart ikke for de Ã¥h-sÃ¥-liberalistiske politikere, der tror, at alt kan drives som smÃ¥ private virksomheder. Pølsefabrikker. Hvem var det, der lovede os “verdens bedste uddannelsessystem”?

Lokumspolitik Рbesparelser p̴ folkeskolen

11. november 2008

I gÃ¥r kunne man læse, at regeringen og DF havde afsat 100 millioner, sÃ¥ kommunerne kunne gøre noget ved de meget omtalte “ulækre toiletter” i folkeskolerne. Politikerne bag aftalen var, som der stod, ‘trætte af’ at høre om disse toiletforhold.
I dag kan man så læse, at halvdelen af kommunerne planlægger at skære yderligere ned på folkeskoleområdet. Det går især ud over den særlige pædagogiske indsats over for trængte elever, det generelle timetal (= mindre undervisning), vikardækning (=mindre undervisning) og undervisningsmaterialer.
Så kan nogle børn måske glæde sig over, at sidde på et nyistandsat toilet, når der alligevel ikke er så meget andet at foretage sig!
Regeringens strategi er tydelig nok. NÃ¥r klagerne over nedskæringernes effekt breder sig, sÃ¥ lapper man lidt hist og her. Nogle millioner til ventelister her, nogle millioner til lokummer dér. Det er lige som at tisse i bukserne. Men bare vent til den aktuelle økonomiske recession rigtig slÃ¥r igennem, sÃ¥ vil sprækkerne af den succesfulde nul-skattepolitik for alvor blive synlige. Man begynder at forstÃ¥, hvorfor regeringen har sÃ¥ travlt med at eksportere det overordnede økonomiske ansvar til EU…

Krystalnatten – hvad er det?

10. november 2008

Jo ældre jeg bliver, jo tydeligere bliver det for mig, at vores erindring spiller en afgørende rolle for, hvem vi er. Ikke kun den personlige erindring, men også den historiske. Uden en solid forståelse af, hvad vi kommer af, og hvor vi kommer fra, får vi svært ved at handle i nutiden og endnu sværere ved at forholde os til det, der skal komme. Det, vi kalder fremtiden.
I søndags markerede en del mennesker rundt i landet, at det var 70-Ã¥r siden, nazisterne for alvor tog hul pÃ¥ den jødeforfølgelse, der siden resulterede i kz-lejre og et traumatisk kapitel i Europas og hele verdens historie. Den 9-10. november 1938 overfaldt nazisterne tyske jøder, slog mange ihjel, brændte hundredvis af synagoger af, ødelagde forretninger og anden jødisk ejendom og internerede i tusindvis af jøder i koncentrationslejre. I Jyllands-Postens lille rapportage fra den Ã¥rhusianske demonstration giver et par piger “iført hvide AGF-trøjer” udtryk for, at de ikke aner, hvad Krystalnatten er eller var. Og det synes jeg er forstemmende. Er historieundervisningen i folkeskolen allerede blevet sÃ¥ ringe, at erindringen om hændelsene i første halvdel af forrige Ã¥rhundrede er blevet udvisket? Jeg blev født mindre end et Ã¥rti efter Besættelsen, og i tresserne havde den periode højeste prioritet i folkeskolen, fordi det lÃ¥ folk pÃ¥ sinde, at vi aldrig mÃ¥tte glemme, hvad der skete under nazi-perioden. Vi skulle lære og forstÃ¥, sÃ¥ vi kunne forhindre en gentagelse.
De netop afholdte demonstrationer er en pÃ¥mindelse om, at tingene kan gentage sig i historien. Racismen lever i bedste velgÃ¥ende og chikane og vold mod personer, der bekæmper racisme er blevet mere almindelige foreteelser i Danmark. Jeg tror, de to ting – skolelærdom og historisk gentagelse – hænger nøje sammen. NÃ¥r unge mennesker i dag i ramme alvor kan pÃ¥stÃ¥, at holocaust ikke har foregÃ¥et, sÃ¥ skyldes det blank uvidenhed. Og det bør vi gøre noget ved i folkeskolen.