Ole Sarvig – Inspireret af Bo

25. august 2006

Ung nat

Maanen hang og kimede som en elektrisk klokke

i natten,

og alle hørte det.

Men sjælen løb henne paa en mark

og legede som en dreng.

(Ole Sarvig / Jeghuset, 1944)

PS. Den første gang, jeg mødte Ole Sarvigs digtning var i folkeskolen, hvor jeg havde en dansklærerinde, der interesserede sig meget for modernismen i dansk digtning. Hvor mange mon møder ham i dag – i folkeskolen?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

747 har læst indlægget
11,840