Mistillid som styringsform

29. marts 2007

Historien er ironiker, det ved vi. Og det er ironisk, at vi har en regeringschef, der engang slog sig op på tanker om en minimalstat og nu – med sin siddende regering – har skabt en monstrøs stat, der styrer den offentlige sektor gennem et fintmasket net af teknikker, hvis rationalitet er: bureaukratisk kontrol og dyb mistillid til de offentligt ansatte. I hjertet af den offentlige sektor har man placeret en umættelig molok, der dagligt skal fodres med dokumentation, handlingsplaner, evalueringer, rapporteringer og andre tids- og ressourcekrævende aktiviteter. Men til hvilken nytte? Det har ikke skabt kvalitet eller større tilfredshed hos nogen – måske lige bortset fra dem i ministerierne. I dagens udgave af Politiken er der en særdeles læseværdig kronik, skrevet af otte mandlige administratorer fra Finansministeriet, der i et tungt, ydmygt, diplomatisk sprog, der bærer præg af de mange års balanceren på en knivsæg, fortæller en historie om, hvordan en intenderet frisættelse af de offentlige institutioner er endt i det modsatte: en ineffektiv, handlingslammet og kostbar sektor, hvor de administrative byrder i bedste fald hæmmer de egentlige opgaver, i værste fald umuliggør dem.
Det er tankevækkende, at det er en håndfuld loyale ledere, der sætter sig ned og skriver en sådan kritik. Det er tegn – et tegn på, at udviklingen er rivende gal.
Årsagen til kronikken er den forestående “kvalitetsreform”, som regeringen har ønsket, og som i sit udkast tyder på, at kontrollen og mistilliden vil skærpes yderligere. Hvis udviklingen skal vendes, så er det nu. Læs artiklen. Den fortjener det.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

læst 527 gange
Side 1 af 11
11,693