Woolton Baths – hvor Lennon lærte at svømme…

22. januar 2011

Først kanoniseredes de hvide striber ved Abbey Road, så blev en midlertidig bolig for en meget ung Ringo genstand for en national bevaringskampagne. Og nu gælder det så Woolton Baths i Liverpoolforstaden Woolton, hvor en ung John Lennon angiveligt lærte at svømme. Den victorianske bygning blev lukket sidste år af budgetmæssige grunde, men nu har to lokale knægte sammen med en tv-journalist taget initiativ til et politisk møde for at tage beslutningen om badets lukning. til revision. Retfærdigvis skal det siges, at det først og fremmest drejer sig om at bevare lokalområdets eneste, nærliggende svømmefacilitet. Men John Lennons navn er oplagt at bruge i en by, der forstår at slå mønt på alt, hvad der har med The Beatles at gøre. Hvad mon det næste bliver. Nogle offentlige toiletter eller pissoirer?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

146 har læst indlægget
14,762