På vej mod det forældreløse samfund?

8. februar 2008

I 1963 udsendte psykologen Alexander Mitscherlich bogen På vej mod det faderløse samfund, hvor han diagnosticerede en udvikling, der var i fuld gang i efterkrigstidens Europa. Patriarken stod for fald og med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og kvindefrigørelsesstrømninger blev faderfiguren reduceret til en karikatur af sig selv, et ekko fra fordums tider, selv om det også var et efterspurgt, og ofte savnet ekko. Den fraværende far blev rigtigt fraværende.
Nu synes udviklingen sÃ¥ ikke blot – hvilket har været tydeligt i Ã¥revis – at opløse den sÃ¥kaldte “kernefamilie”, men ogsÃ¥ at ophæve forældreskabet som institution, der varetager børnenes opdragelse til samfundsborgere. Moderne forældre overlader alle spørgsmÃ¥l om opdragelse til institutioner uden for hjemmet. Primært skolen, men ogsÃ¥ fodboldtræneren, tandlægen osv.
De nye forældre indskrænker deres forældrefunktion til at avle børnene og sørge for deres materielle grundlag indtil de er myndige. Eller i hvert fald i princippet.
Man ser det for sig: Et samfund, hvor mænd og kvinder lever hvert deres liv. Mødes en gang imellem. Avler børn. Og overlader resten til staten, medens de selv helliger sig livets indhold: Arbejdet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

En kommentar

  1. hhs kommentarer:

    Homo kapitalismus, ikke et ord om homo sovjeticus.

Skriv en kommentar

216 har læst indlægget
14,613