Tronfølgerloven og monarkiets fortsatte beståen

29. maj 2009

I dag har jeg modtaget to kort, der giver adgang til stemmelokalerne den 7. juni. Et til EU-parlamentsvalget og sÃ¥ et til folkeafstemningen om den nye tronfølgerlov. Ang. sidstnævnte sÃ¥ har det slÃ¥et mig, at der har været megen diskussion om rimeligheden af en ligestilling mellem kønnene. Men der er noget andet, der bekymrer mig mere. Uanset, hvad jeg kunne finde pÃ¥ at stemme, vil det sÃ¥ ikke være en bekræftelse af monarkiets fortsatte eksistens? Hvis jeg stemmer nej bekræfter jeg den gamle lov, hvis jeg stemmer ja, bekræfter jeg den nye, ikke? Og som republikaner kan jeg da ikke bekræfte monarkiet…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

40 kommentarer

 1. Lene kommentarer:

  I et læserbrev i dag opfordrer unge radikale til at man stemmer til EU-parlamentet og stemmer blank til trønfølgerloven, fordi de har samme overvejelser som du :-)

 2. capac kommentarer:

  @Lene: Ja, ræsonnementet lyder rimeligt.

 3. AagePK kommentarer:

  Man opdagede ved et tilfælde, at Niels Bohr gik med en kastanje i lommen. “Hvorfor dog, hr. professor?” “Det siges at hælpe mod gigt.” “Jamen, tror hr. professoren da pÃ¥ dette almuesnak?””Nejda; men de siger, det hjælper alligevel!”

 4. WilliamJansen kommentarer:

  Et indlæg fra min egen blog der er så kort at jeg synes at jeg kan være bekendt at citere det i sin helhed:

  Jeg vil hermed opfordre alle repubilkanere til at boykotte afstemningen om den nye tronfølgelov. Begrundelsen er som følger:

  Hvis valgdeltagelsen bliver signifikant højrere ved valget til Europa Parlamentet end ved tronfølge-valget, så sender vi et stærkt signal om at monarkiet rager os et stk. høstblomst.

  Opfordringen er hermed givet videre.

 5. mb kommentarer:

  Jeg er heller ikke monarkist, men svarer synspunktet ikke til f.eks. at nægte at stemme om lissabontraktaten eller euroen (hvis vi ellers fik chancen), fordi man mener at danmark skal melde sig helt ud af EU?

  Tror I forresten, at Frederik bliver bedre end Margrethe?

  Storm P.: Da en sag kan ses fra flere sider, vil jeg bede tilhørerne om at sætte sig i en rundkreds.

 6. Kenni kommentarer:

  Derfor er det vel mest rimeligt, at stemme blankt. For det har jeg tænkt mig, at gøre.

 7. capac kommentarer:

  @mb: Godt spørgsmÃ¥l. Og du har nok ret, principielt set. Alligevel er der forskel. EU er en barsk virkelighed, vi lever i. Og selv om man er modstander og helst vil ud, sÃ¥ mÃ¥ man forholde sig til de problemer og udfordringer, der er. SÃ¥ ved at stemme fx imod Euroen eller Lissabon-traktaten vil vi kunne markere en modstand mod selve projektet. Det er jo ogsÃ¥ et tilbagevendende tema i forbindelse med EU-valg… Kongedømmet er en (underholdende) sæbeopera, som vi betaler til gennem skatten, og ellers kan lade os underholde af i medier, fx de kulørte blade hos frisøren. Ellers har det jo ikke meget med vores hverdag at skaffe. Men ved det aktuelle valg kan vi svært vise vores modstand ved at stemme for eller imod – det vil være en bekræftelse af monarkiet uanset hvad… Det kan godt være, at blank afsteming er en tom gestus, men en bekræftelse af monarkiet er det i hvert fald ikke.

 8. capac kommentarer:

  @AagePK: Skal det forstås derhen, at du betragter mange republikanere som skabsroyalister?

 9. Thomas Jensen kommentarer:

  Hvis man stemmer blankt har man indflydelse på valget alligevel idet der skal være en deltagelse i valget på 40 %

  Som Republikaner vælger jeg kun at bruge mit valgkort til Europa parlamentet hvis kongehuset ønsker noget ændret ja så må de ændre det, på samme måde som jeg ikke ønsker de skal blande sig i mine ting ja så vil jeg også undlade at blande mig i deres.

 10. capac kommentarer:

  @Thomas: God pointe.

 11. Kenni kommentarer:

  For noget tid siden læste jeg resultatet af en undersøgelse, der viste noget om befolkningens opbakning til kongehuset. I følge den undersøgelse, er det kun 76 procent af befolkningen, som støtter op om det forældede monarki. Skal man tro politiskkommentator Hans Engell i den forbindelse skal støtten til kongehuset være meget stabil og over de 80 procent. Med tiden kan, der være et håb for enden af tunnelen.

 12. capac kommentarer:

  @Kenni: “Kun 76%”. Ja, danskerne er Ã¥benbart royalister til hobe… :)

 13. mb kommentarer:

  @Thomas – Det kan kongehuset vist ikke ændre pÃ¥ selv om de ville, da det stÃ¥r i grundloven. Jeg tror at Margrethe er Ã¥rsagen til at 76% bakker op. Frederik fÃ¥r vist problemer: http://ekstrabladet.dk/flash/kongelige/danskekongelige/article1157858. ece :-)

 14. Thomas Jensen kommentarer:

  @mb

  Nej ikke som tingene er nu og det er også derfor vi må starte med at skrive dem ud af vores grundlov og alle særlove der vedrører kongehuset. Så kan de efterfølgene selv få lov at rode med hvem der skal arve hvad sålænge de bare overholder dansk lovgivning.

 15. capac kommentarer:

  Selv Erik Haaest – host! – plæderer for en blank stemme..

  @Thomas: Regeringen vil jo så gerne privatisere, måske var det en idé at privatisere det royale cirkus?

 16. Thomas Jensen kommentarer:

  @capac

  En privatisering hvor alle får lov til at byde ind på opgaven. Lyder som en god ide.

  Hvis man insistere på at flytte de tilhørende arbejdspladser til udlandet så skal jeg ikke protestere :-)

 17. capac kommentarer:

  @Thomas: Du siger noget. Jeg har noteret mig at mange i det private erhvervsliv er royalister – sÃ¥ der mÃ¥ være basis for en privatisering i stil med statsbanerne og posten. Man pÃ¥stÃ¥r jo ogsÃ¥ der er gode pr-penge at hente i foretagendet, sÃ¥ det ligger da lige til højre fod! Dernæst kan de jo sÃ¥ rationalisere, effektivisere og outsource alt det, de lyster…

 18. AagePK kommentarer:

  Ja, capac, sådan kan man jo godt se det. Hvad er også alternativet? En politisk valgt præsident, right? Som i USA, med en enorm magt, eller som i Tyskland, uden magt over hovedet, det nærmeste, vi kan komme et privatiseret kongedømme.
  Som det er nu, stiller folketinget 67 1/2 mil. kr til rådighed for kongehuset, lønninger til personale, vedligehold og officielle fester for statens gæster, om de kan lide dem eller ej, inclusive. Og hvis regeringen siger, de skal overrække Overskidderik fra Langtbortistan en elefant, så gør de det. Derudover forventes det, at kronprinsen finder et stk. kvinde at bedække, så hun kan præstere en tronarving, hvilket hun så får et par håndører for. Uden ret til selvstændig karriere. Og ungerne har bare at være veluddannede og godt forberedte. Pigerne jomfruer, drengene skal have løbet hornene af sig.
  Med en præsident får vi folk med rundsave på albuerne, knive i ærmet og skeletter i skabet til at sige den ene dumsmarte bemærkning om alt og alle for at komme i fjernsynet og gøre sig tilpas bemærket, for at nå samfundstigens allerøverste top( synges med admiralsdialekt). Dernæst skal vi ansætte en hær af bodyguards til at beskytte vedkommende mod gamle venner og partifæller og spindoktorer til at tage sig af skeletterne. Efter valgperioden: ny mand, nyt hold vagter, for vi ved af erfaringer fra udlandet, at expræsidenter kan være yndede mål for hver eneste lille skævbenede lille Holger, der gerne vil være stjerne for et enkelt knald. Hvad bliver udgiften p.a. efter 25 år?
  Og hvem er kandidaterne? Pia, Svend, Marianne, Nyrup, Margrethe Auken eller Vestager.
  Hvor meget demokratisk indflydelse fÃ¥r vælgerne pÃ¥ opstilling af kandidater? Hvor godt har folketinget klaret opgaven med at vælge formand? Der lyver for befolkningen gentagne gange, tilraner sig hævdvundne strandveje, og dermed skaber privatstrand, velvidende, at ingen vil røre hans immunitet, og han nok til gengæld bevarer Lars Bilag og Bendt Skydegal’s ditto.
  Carlsbergs udgift til reklamer bare til Liverpool footballclub er 220 mil.kr årligt. Men de vil hellere sende Margrethe, når der skal sælges øl. Og livgarden med pelshue er sgu mere fotogen end skaldede bodyguards. Bare stil dig op på Amalienborg en ganske almindelig hverdag, når Margrethe er ude af byen, og se folk fotografere den lille vagtafløsning.
  Hvor mange Kjeldsens kiks i dåse kan du sælge med Frank Aaen eller Pia Kiærsgård på?
  Og Thomas, du, jeg, vi: ingen kan skrive kongehuset ud af grundloven, det står i grundloven.

 19. Thomas Jensen kommentarer:

  @AagePK

  Ja og det fremgår også af grundloven at kvinder ikke kan arve tronen.

  Hvad er der i vejen med den tyske præsident ? Husker ingen tyske præsidenter der er kommet galt af sted.

  Det er jo hele ideen om et statsoverhoved som er hævet over loven og hvor titlen går i arv der er fuldstændig syg i et demokratisk samfund.

 20. capac kommentarer:

  @AagePK: Jeg kender godt argumentationen. Og den er da besnærende, men glemmer principperne. Kongedømmet er et levn fra en feudel fortid, før demokratiets indførelse, og det bygger pÃ¥ nogle privilegier, der ligger fjernt fra de demokratiske idealer. Argumentationen fik mig til at tænke pÃ¥ Johs. Sløk, der engang argumenterede for det oplyste enevældes genindførelse, fordi demokratiet var besværligt og ikke helt fungerede efter hensigten…

 21. AagePK kommentarer:

  Jamen, er det ikke det, vi har? Nå, hvis ikke alle er klar over det, må det være det uoplyste enevælde, vi har. For 80% af alle love er implementeringer af bestemmelser fra Bruxelles,fremsat af ministerråd og kommision, resten relaterer sig i overhængende grad hertil, ikke?

 22. capac kommentarer:

  @AagePK: Sløk skrev det længe før, men bortset fra det, sÃ¥ har jeg ogsÃ¥ mine problemer med den demokratiske udvikling (eller afvikling) i EU…

 23. AagePK kommentarer:

  Thomas: Grundloven, § 2: kongemagten arves af mænd og kvinder. Derudover: har jeg skrevet, at der er noget i vejen med den tyske præsident?
  Det er først et par afsnit senere, at jeg henviser til udenlandske erfaringer, og her tænkte jeg, blandt mange andre, på den østrigske, Kurt Waldheim, der måtte gå af p.g.a. sin fortid. Når man så ser på det engelske parlament, og det danske folketing, hvor svindel med bilag og huslejetilskud jo er lige udbredt (har man glemt Ulla Tørnæs, Lene Espersen og Henriette Kjær?), så foretrækker jeg, af ganske pragmatiske årsager et fotogent, utidssvarende og udemokratisk kongedømme fremfor et absurd, tidssvarende, men lige så udemokratisk præsidialstyre som i Italien, Rusland, Frankrig, og, og, og, og,

 24. Thomas Jensen kommentarer:

  @Aage

  Nu begynder jeg da at blive forvirret på et højere plan. Hvis kvinder i følge grundloven arver på lige fod med mænd hvad er det så vi går til afstemning om ?

  Eller er det bare en diskussion om ord for Tronfølger loven har såvidt jeg ved Grundlovs rang.

  Hvad angår den gode Kurt så blev han jo så vidt jeg husker både valgt og genvalt efter soldaterminderne var blevet opfrisket. Blev aldrig populær i udlandet men var vist temmelig populær i hjemlandet.

  Om man kunne forestille sig at f.eks. danske ex statsministre efter en passende tid i Bruxelles kunne vende tilbage og blive mulige horenære Præsidenter, tja hvorfor ikke de har det med at blive populære efter at de er fratrådt.

  At tage argumentet at vores demokrati udhules som argument for at bibeholde en helt igennem udemokratisk instans er en logik jeg ikke helt kan følge.

 25. AagePK kommentarer:

  I grundloven står der: mænd og kvinder. I den anden lov står om rækkefølgen. Og det er rækkefølgen, vi skal stemme om. Jeg har ikke hævdet andet.
  Den slet ikke sÃ¥ gode Kurt blev ganske rigtigt genvalgt, og siddende til ’92, min huskefejl. Men han og Østrig var internationalt meget isoleret i den periode. Jürgen Heildier, nÃ¥nej, Haidar, scorede vist point pÃ¥ den konto.

 26. capac kommentarer:

  @AagePK: En lille korrektion: Vi kan stemme om rækkefølgen. Hvis vi vil. Stemmetvang har vi ikke endnu… :)

 27. Henrik kommentarer:

  Alt makt te Prinsen

 28. Thomas Jensen kommentarer:

  Ja Kurt var en slemme dreng men han havde bred opbakning i befolkningen og det er vel det der tæller eller ?

  @capac

  AagePIK ?

 29. capac kommentarer:

  @Thomas: What’s on a Mans Mind.. :)

  Apropos Kurt, sÃ¥ er det vel det borgerlige demokratis evige paradoks, at et flertal kan pege pÃ¥ en ikke-demokratisk ledelse…

  @Henrik: Begynder du nu igen? Har du ikke fået at vide, hvor den plads er i hierarkiet? På plads.

 30. Thomas Jensen kommentarer:

  Mener nu, rent teoretisk, at det ligger uden for vore beføjelser som borgere i et demokratisk at afskaffe demokratiet.

  I fald vi forsøger det er det jo bare flertalsdiktatur uden den beskyttelse af mindretallene som er en forudsætning for ægte demokrati.

 31. capac kommentarer:

  @Thomas: Jo, rent teoretisk. Og du har også ret, at demokrati ikke bør blive flertalsdiktatur, selv om muligheden er til stede.

 32. Magister Gaasegaek kommentarer:

  Citat “Ja, raesonnementet lyder rimeligt” citat slut

  CAPAC om det radikale forslag…

  CAPAC, har du stadig den faible for Maeianne Jelved?

 33. Magister Gaasegaek kommentarer:

  Citat “Ja, raesonnementet lyder rimeligt” citat slut

  CAPAC om det radikale forslag…

  CAPAC, har du stadig den faible for Marianne Jelved?

 34. capac kommentarer:

  @Magister Gaasegaak: Nej. For Jelved da! Du ved det er Johanne.

 35. Kim kommentarer:

  For første gang i mit liv kommer jeg til at stemme blankt …… ingen tvivl i mit sind. Alt andet vil for mig være en anerkendelse af monarkiet, sÃ¥ jeg er ikke et øjeblik i tvivl.

 36. capac kommentarer:

  @Kim: Det er lige min pointe. En blank stemme – en klar holdning.

 37. Christian Valdemar Henri John kommentarer:

  Altså, hvorfor skulle jeg døbes med kjole på?
  Det er da farfar, der er til fyre…
  Hvordan skal jeg nogensinde score en masse lækre sild, ligesom William i London?
  VRÆÆH…

 38. capac kommentarer:

  @Christian etc.: MÃ¥ske har det noget med al den der ligestilling at gøre!? Alle i kjole, nÃ¥r de døbes, og nÃ¥r de forlader kirken i en kiste…

 39. Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat kommentarer:

  Je suis le Roi du Danemark intellectuelle.

  Henri Marie Jean André neé compte de Laborde de Monpezat.

 40. capac kommentarer:

  @Henri..etc.: Naturellement, mon Chere!

Skriv en kommentar

399 har læst indlægget
14,401