50: Young Flowers – 2

6. maj 2019

Efter debuten med Blomsterpistolen kom No.2 i 1969, på denne dag. Et langt mere beskedent cover, men med saftig bluesinspireret, psykedelisk rock af bedste danske skuffe. Og som omtalt flere gange i bloggen, så turnerer de stadigvæk og trykker disse dejlige sange af rundt omkring.

15 har læst indlægget

At tro

5. maj 2019

Når du bliver gammel bliver du konservativ, lader dit hår klippe kort og du begynder gå i kirke. Sådan omtrent kan de fordomme, jeg har mødt i min ungdom, sammenfattes. Men det passer ikke. Jeg er ikke blevet konservativ, men har holdt fast i min socialistiske overbevisning, som jeg har haft siden jeg gik ud af folkeskolen og voksede ud af det arbejderkvarter, som jeg er opvokset i, jeg har ladet mit hår (og skæg) gro langt det sidste år og det religiøse har jeg helt lagt fra mig.

I dag belæres jeg og andre af biskop Elof Westergaard (i POV) om, at vi alle tror. Anledningen er, at biskoppen har læst Anders Stjernholms og Simon Ørregaards bog Du er jo ateist! De to forfattere skulle angiveligt (jeg har ikke læst bogen…) mene, at de fleste mennesker i virkeligheden er ateister, men den køber biskop Westergaard selvfølgelig ikke. Og han definerer ud fra Det Nye Testamente, hvad tro er: Tro er tillid til det, vi håber på; overbevisning om det, vi ikke kan se.

Og snævert set er det ikke så svært at skrive under på. Men – tro er ikke forbeholdt det religiøse. Som Hans Hauge (kristen lektor emeritus) engang bemærkede, så er videnskab også tro. Men selvfølgelig ikke en religiøs tro… Videnskaben indeholder også en tro på, at der kan findes et svar på det, vi ikke kan se, og en tillid til det, vi håber på, fx at vi kan finde løsninger på store problemer, at vi kan blive klogere på verdens indretning og opbygning og gøre verden til et endnu bedre sted at leve.

Og modsætningen til at tro er ikke simpelthen at være ateist. For som Karl Marx engang forklarede, så er ateismen teismens – gudetroens – sidste fase og den afløses af, ja netop, en videnskabelig tilgang til verden.

Biskoppens indlæg er endnu et eksempel på, hvordan vi i vores kristent dominerede kultur ofte udsættes for en omklamring, et forsøg på at indskrive os alle i en bestemt kristen religiøs kontekst. Vi skal i det mindste være “kulturkristne”, som man kalder dem, der er opvokset her i landet, men ikke er aktive i kirkelig forstand. Men nej, den køber jeg heller ikke. Selv om jeg er opvokset med kristendommen som en følgesvend i skolesystemet og offentligheden, så hverken kan eller vil jeg definere mig som værende -kristen, heller ikke kulturkristen. Begrebet kulturkristen er udtryk for det kulturelle hegemonis forsøg på at fastholde sin dominans og sin ret til at definere borgernes tilhørsforhold.

Link til artikel

19 har læst indlægget

Jazzens urfader: Buddy Bolden

4. maj 2019

En af de mange myter, der præger den moderne musiks historie, er den, der hævder, at Buddy Bolden var den musiker, der bragte jazzen til New Orleans.

7 har læst indlægget

4. maj 1945: Befrielsesbudskabet

4. maj 2019

74 år er gået, siden Johannes G. Sørensen kunne fortælle danskerne om de tyske besættelsestroppers kapitulation i BBCs studie. De generationer, der kan huske besættelsen, er ved at tynde ud, og det er op til os, der kun har hørt om den tid i historieundervisningen og gennem familiemedlemmers fortællinger, at huske på den tid, så vi kan undgå en lignende situation i fremtiden.

14 har læst indlægget

Link Wray – 90

3. maj 2019

Link Wray & his Wray-men var med til at definere rockguitarens lyd med deres hit “Rumble”, Og Wray fortsatter med at håndtere rockguitaren frem til sin død i 2005. I dag ville han være blevet 90.
Som tidligere fortalt gik jeg glip af en friluftskoncert med Link Wray og Robert Gordon i halvfjerdserne. Jeg ville hellere spise aftensmad med en studiekammerat. Ærgerligt, men jeg fortryder dog ikke mit valg.

9 har læst indlægget
9 har læst indlægget