Når Trump vinder valget 2

3. november 2020

Man skal vare sig for forudsigelser i politik. Og ovenstående overskrift skal også forstås som ikke en forudsigelse men snarere som en reel mulighed. Lige så usandsynligt, det var, at Trump skulle vinde over Hillary Clinton ved det seneste præsidentvalg, lige så sandsynligt er det, at han igen kan vinde ved valget i 2020. Hvorfor? Ganske enkelt, fordi der er mange amerikanere, der ønsker det. Og fordi der er store kapitalinteresser, der vil have ham til at sidde i embedet.

Ved sidste valg var jeg vist den eneste på min arbejdsplads, der var overbevist om, at Donald Trump ville vinde. Men jeg havde læst mig frem til og hørt i vandrørene, at Trump havde fået ‘det tavse flertal’ i tale med sin gadedrengs-skolegårds-retorik. For Trump taler ikke til den uddannede middelklasse, der ellers plejer at afgøre amerikanske valg. Det er ikke dem med flere års skolegang, hans Twitter-retorik henvender sig til. Det er til mennesker, for hvem følelserne kommer først i politik. Før sammenhængende argumenter med stort lixtal. For det er sådan en rigtig autoritær politiker taler. Det var derfor nationalsocialisterne havde held med at forføre befolkningen i Tyskland i trediverne, medens socialdemokrater og kommunister talte for døve øren.

Når Trump vinder igen, så er det, fordi han har kapitalen i ryggen (han har efter sigende allerede indsamlet flere valgmidler end nogen tidligere præsidentkandidat..). Og den er kun interesseret i en kandidat, der går dens ærinder. Og det gør han konsekvent. Og fordi en stor del af de amerikanske befolkning, som er træt af det politiske establishment, af pressen og den semi-intellektuelle politiske offentlighed, foretrækker en præsident, der taler til følelserne i korte, ledløse Twitter-sætninger og ikke lægger skjult på sine anti- og sympatier. Og det kan ikke være anderledes i et land, hvor man aldrig har haft et ideal om folkelig “almendannelse”, og hvor mange de facto er uvidende, udannede, uskolede osv.

I midten af halvfemserne havde jeg den fornøjelse at spise morgenmad på et hotel i København med en amerikansk universitetslærer. Eller rettere forhenværende universitetslærer. Jeg var i byen i embeds medfør og kom helt tilfældigt til at snakke med universitetslæreren. Og da jeg selv underviste var det naturligt at snakke om det også. Og han fortalte mig, at han havde undervist på et stort amerikansk universitet i litteratur. Blandt andet europæisk litteratur. Goethe, Shakespeare osv. Men på et tidspunkt måttet han give op, for de amerikanske studerende vidste stort set ingenting om Europa og europæisk historie. Så hver gang han tog et stykke litteratur op, måtte han bruge oceaner af tid på at fortælle dem om de historiske forudsætninger. Det var op ad bakke, og ingen af de studerende var rigtig interesserede i at høre på det alligevel. Så en dag tog han sit gode tøj, sagde sin stilling og har siden ernæret sig som jazzanmelder for en stor amerikansk avis, og han var i København for at høre dansk jazz.

Jeg bilder mig selv ind, at anekdoten fortæller noget om, hvilket land det er, der har frembragt et monster som Donald Trump. Et land, hvor man ikke har formået at (ud)danne den almene befolkning til et niveau, hvor de har kunne deltage i en demokratisk debat på et kvalificeret niveau, og hvor simple kapitalinteresser i samarbejde med populistiske og nationalistiske strømninger har haft meget let spil, når det galt valget af en præsident. Og derfor skal man ikke bliver overrasket, når Trump vinder valget.

Sådan skrev jeg i august måned i år. Og jeg står ved min analyse. Og jeg synes, det er vigtigt ikke at stirre sig blind på personen Donald Trump, sådan som de store medier har en tendens til at gøre. For Donald Trump er kun noget i kraft af store økonomiske interesser, et kritisabelt valgsystem og et samfund, hvor demokrati har det svært med voksende økonomisk og social ulighed, iindgroet racediskrimination og andre store mangler og fejl.

Selvfølgelig ønsker jeg ikke, at Trump vinder valget. Alene af den grund, at det vil være katastrofalt for verdens bestræbelser på at modvirke den menneskepåvirkede klimaforandring. Med Trump ved roret vil den seneste Parisaftale havde de allerdårligste betingelser. Storkapitalen har indtil for ganske nylig været klimabenægtere over en kam, og Trump er klimabenægter fordi pengemændene bag ham kræver, at han er det. Af samme grund er Parisaftalen heller ikke automatisk reddet, fordi Trump taber. Også Biden og Co. skal forholde sig til storkapitalen i verdens førende kapitalistiske samfund.

Vi får se, hvordan det går. I morgen er vi alle lidt klogere. Indtil da vil jeg forsøge at følge med i udviklingen i valget – uden at bruge hele tiden på det. Jeg har allerede fundet et par film frem fra gemmerne, som jeg kan fordrive tiden med, medens de store tv-kanaler går i selvsving over valget.

2 kommentarer

  1. Jens kommentarer:

    Det er vel lidt den samme mekanisme der gør sig gældende med så forskellige gestalter som Brexit og Dansk Folkeparti. Hvis tilstrækkelig mange alligevel føles sig sat uden for indflydelse på deres liv, og den velmenende og veltalende elite, alligevel ikke gør den store forskel på fremtidsudsigterne når de har magten – så kan der jo ske lidt af hvert. Men det er jo egentlig lidt sørgeligt at et stort land som USA ikke kan stille op med bedre og mere visionære kandidater. Men – jeg håber nu alligevel Biden vinder.

  2. capac kommentarer:

    @Jens: Ja, Trump, Brexit og Dansk Folkepartis populisme afspejler vel dybest set, hvor sløjt det står til med demokratiet i de respektive lande. At USA ikke er et demokrati er der jo allerede flere, bl.a. Noam Chomsky, der har argumenteret overbevisende for. Også England og Danmark har problemer i den henseende. Og et af problemerne er netop, som du er inde på, at nogle befolkningsgrupper føler sig sat uden for. Der tror jeg ikke forskellen er så stor på USA og Danmark, men i USA er uligheden bare mere udtalt. Jeg håber bestemt også, at Trump taber. Det ville være det bedste for verden. Men vi får se…

Skriv en kommentar

43 har læst indlægget