Ødelagt gensyn med Harry Potter

5. april 2021

Den kommercielle tv-kanal 5 har fået den idé at sende alle filmene om Harry Potter hen over påskedagene. Fint tænkte jeg, så kunne jeg måske få genset dem og se, om de holder. Og det må jeg sige, at de gør. De er lige så opfindsomme og velturnerede som jeg husker dem.

Men glæden ved gensynet fik hurtigt et knæk. Jeg havde glemt, at kommercialismen kommer med en pris – nemlig reklamer. Store reklameblokke, der med jævne mellemrum afbryder filmen og tvinger publikum til enten at lave noget andet eller blive udsat for massiv hjernevask. Og denne hjernevask forstærkes af, at det typisk er de samme reklamer, der kører i blokkene. Reklamer for biler ogfor on-line-spil, kobineret med andre reklamer for alskens varer. Så man bliver i den grad mindet om, hvad den slags tv-kanaler lever af.

At det i sig selv er en lidelse at se reklamerne, giver næsten sig selv. Ja, man er tilbøjelig til at længes tilbage til dengang, hvor reklamer var noget man så i afmålte doser, inden filmen gik i gang i biografen. Dengang var det en slags indgangsritual til biograffilmen, i dag er det blot en tilbagevendende, ulidelig gene på tv. Men man kan selvfølgelig bare slukke for tv eller zappe over til noget andet. …

Nuvel, jeg får ikke set alle filmene om Potter i denne gang, så jeg må se, om jeg har dem liggende på DVD et eller andet sted, så et rigtigt gensyn kan etableres.

Skriv en kommentar

21 har læst indlægget