Terrorisme og menneskeret

12. november 2008

Den sÃ¥kaldte “kamp mod terrorisme” efter angrebet pÃ¥ tvillingebygningerne i New York har som bekendt medført en terrorlovgivning, der ændrer ved borgernes retssikkerhed. Politiets Efterretningstjeneste har fÃ¥et nye beføjelser til at overvÃ¥ge og forfølge terrormistænkte.
I en meget omtalt sag er en mand af tunesisk afstamning blevet udvist – uden forudgÃ¥ende domfældelse – af landet, fordi han er mistænkt for mordplaner mod tegneren Kurt Westergaard, ham med Muhammed-tegningerne. Desværre er det af humane Ã¥rsager ikke muligt at eksekvere udvisningen, fordi den udviste risikerer tortur i Tunesien. Derfor er han blevet tildelt sÃ¥kaldt “tÃ¥lt ophold”. Det vil sige, han fÃ¥r lov til at blive i landet, fÃ¥r nÃ¥dsens brød og bliver overvÃ¥get døgnet rundt. En slags surrogatfængsel pÃ¥ ubestemt tid.
Tilfældigvis (?) viser det sig sÃ¥, at manden opholder sig i Ã…rhus. Samme sted som Kurt Westergaard. Og det er faldet nogle politikere (Dansk Folkeparti) for brystet. Man kan da ikke have en drabsmistænkt gÃ¥ende i samme by som det potentielle offer! Og derfor har man sÃ¥ lavet en særlov, der skal sikre, at manden ‘dagligt skal melde sig i Center Sandholm’. Sandholmlejren! Loven er allerede blevet angrebet for at være ‘pÃ¥ kant med menneskeretten’, men DFs kynisk-kølige næstformand og integrationsordfører Peter Skaarup henholder sig til, at man befinder sig inden for alle aftaler, konventioner og love. Der er ikke ‘et hÃ¥r i suppen’, i følge Skaarup. Det tankevækkende og mÃ¥ske skræmmende ved Skaarups holdning er, at der heller ikke er skyggen af moralske skrupler eller menneskelig anstændighed i den. Tuneseren er ikke dømt for sine pÃ¥stÃ¥ede drabsplaner efter almindelig dansk strafferet, og mÃ¥ i den forstand – det vil sige ud fra almindelige retspraksis – betragtes som værende uskyldig. Mistænkt er, hvad han er. PÃ¥ grund af terrorlovgivningen befinder han sig i et utÃ¥leligt ingenmandsland mellem udvisning og retsforfølgelse, kaldet tÃ¥lt ophold. UtÃ¥leligt tÃ¥lt ophold. Sagen demonstrer med al ønskelig tydelighed, hvor dybt problematisk terrorlovgivningen er, og hvordan den anfægter selve Ã¥nden i de demokratiske retsprincipper. MÃ¥let helliger midlet. Ved ikke at tage stilling til mandens skyld ved en almindelig gennemskuelig retsproces undgÃ¥r man en frikendelse og kan fastholde ham som nærmest skyldig, som værende under mistanke. Han er hverken skyldig eller uskyldig. Hverken fugl eller fisk. Prøv at forestille dig, hvordan det mÃ¥ være at blive anbragt i denne pÃ¥ enhver mÃ¥de udsigtsløse tilstand af “tÃ¥lt ophold”! Jeg synes, det er bÃ¥de umoralsk og umenneskeligt. NÃ¥r manden ikke kan udvises og derved fÃ¥ mulighed for at begynde et nyt liv, sÃ¥ bør han stilles for retten for at fÃ¥ prøvet sin sag.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Skriv en kommentar

172 har læst indlægget
14,463