Tryghedsskabende? Dansk Folkeparti?

15. oktober 2009

Hvad stiller man op med pædofile? AltsÃ¥ mennesker, hvis seksuelle orientering retter sig mod et af samfundet forbudt og tabuiseret objekt – nemlig børn under den seksuelle lavalder? En afsporing af driftslivet – mÃ¥lt med den “normalitet”, der dominerer samfundet og dets lovgivning. SÃ¥ længe den pædofile holder sig pÃ¥ mÃ¥tten, er den pædofile et menneske med en ulyksalig seksualitet, der vel kun kan finde en form for tilfredsstillelse i fiktionens verden. Som tilfældet er med sÃ¥ mange andre forbudte og tabuiserede seksuelle tilbøjeligheder.

I vores samfund betragter vi stadigvæk de seksuelle perversioner (altsÃ¥ dem, der ikke er blevet del af det normalitetsspektrum, vi lever med) som psykopatologiske fænomener, der gøres til genstand for psykiatrisk behandling. Træder den pædofile uden for loven, straffes vedkommende med fængsel og mÃ¥ske behandling. NÃ¥r vedkommende har udstÃ¥et sin straf og dermed i juridisk forstand er “gældfri” i forhold til samfundet, sÃ¥ er vedkommende stigmatiseret. En paria i fængselsverden , et udskud i virkeligheden uden for fængslet.

Og nu vil Dansk Folkeparti oven i købet blÃ¥stemple en obligatorisk klapjagt pÃ¥ de pædofile. Med en sÃ¥kaldt “tryghedspakke” vil DF gøre det obligatorisk at informere naboer til den pædofile om, at vedkommende nu er løsladt (og – underforstÃ¥et – til fare for alle børn i omrÃ¥det). DFs koksgrÃ¥ emminence Peter Skaarup udtaler: »Man skal informere folk i lokalomrÃ¥det om, at de skal være opmærksomme pÃ¥, at en pædofil er blevet løsladt, og at vedkommende bor i det pÃ¥gældende omrÃ¥de. Det kan være en løbeseddel, som man uddeler til husstandene i omrÃ¥det. PÃ¥ den mÃ¥de vil man sÃ¥ være klar over, at man skal være lidt mere forsigtig, end man har været hidtil, for eksempel med børn pÃ¥ legepladser. Det vil være tryghedsskabende«. Tryghedsskabende? Efter min mening er vi ikke langt fra en egentlig stigmatisering af de pædofile. Vi er ikke langt fra en situation, hvor man med pensel og malerbøtte skriver pÃ¥ den pædofiles fordør: Her bor en… Vi er ikke mere end en hÃ¥rsbredde fra en situation, hvor man brændemærker eller syr et farvestrÃ¥lende mærke pÃ¥ den pædofiles tøj, sÃ¥ enhver kan se, hvem man har med at gøre.

Hvis nogen fÃ¥r associationer i retning af Tyskland i trediverne, sÃ¥ skyldes det ikke, at jeg har trukket Nazi-kortet op af lommen… Udviklingen i Dansk Folkeparti gør mig virkelig utryg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

8 kommentarer

 1. Uffe kommentarer:

  Hver gang Dansk Folkeparti kommer med et nyt forslag, tror man, at NU kan det ikke blive værre, og hver gang tager man fejl. DF er en gyser i evig udvikling, og det værste er, at de smitter …

 2. Thomas Jensen kommentarer:

  Uden at forsøge at starte en diskussion om pædofili så tillader jeg mig i al stilhed at undre mig dybt over udviklingen.

  For 30 år siden havde de pædofile en landsforening på lige fod med andre seksuelle minoriteter og der var endda ugentlige møder i et københavnsk medborger hus og små annoncer i, såvidt jeg husker, Information.

  Tænk sig hvis nogen forsøgte det samme her i år 2009.

  Undrer mig over hvor al det had er kommet fra, om det bare er mig der idyllisere fortiden og ikke forstår nutiden?

 3. capac kommentarer:

  @Thomas Jensen: Jeg undrer mig også.

 4. capac kommentarer:

  @Uffe: Ja, jeg forbløffes ikke længere.

 5. C Bagger kommentarer:

  Ak ja, mit kære fædreland har været udsat for en alvorlig højresvinsgulykke.
  Det er hvad der sker hvis man ikke orientere sig i bakspejlet og glemmer at planlægge den videre fremfærd.
  Hvor langt ned i sølet mon DF regeringen og støttepartierne V.og K. mon får os før vi vågner.

 6. capac kommentarer:

  @C Bagger: Godt udtryk, Bagger. Højresvingsulykke.

 7. Thomas Jensen kommentarer:

  Opfatter ikke intolerance som en højre-venstre ting eller rettere den trives lige godt på begge fløje.

  Sidst godt illustreret i prostitutions debatten.

  Nej det jeg ikke forstår er hvorfor snæversyn, intolerance, frygt og nationalisme i den grad vinder frem.

  Forstår ganske enkelt ikke at jo rigere vi bliver jo mindre mennesker bliver vi samtidigt.

  Det er meget rart at kunne give DF og Venstre hele skylden men sandheden er jo at vi kan finde disse tendenser i alle partier.

 8. capac kommentarer:

  @Thomas Jensen: Ja, der er skræmmende tilbøjeligheder over hele det politiske spektrum. Prostitutionsforbuddet. Indvandrerpolitiken. Men jeg synes DF igen tager førertrøjen, nÃ¥r man pÃ¥ den mÃ¥de vil udstille en bestemt gruppe mennesker (der har afsonet deres straf…).

Skriv en kommentar

251 har læst indlægget
14,221