24. april 2019 arkiv

Vand

24. april 2019

Så er den gal igen. Der er fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand. Blandt disse stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre, der både er kræftfremkaldende og skadeligt for menneskers arveanlæg. Og igen peger pilen mod landbruget og gartneriet som de umiddelbare syndere, for bag landmænd og gartnere finder vi dem, der har lovgivet på området – folketinget. Politikerne med andre ord.

Og det er jo langt fra første gang, der er blevet råbt vagt i gevær med hensyn til skadelige giftstoffer i drikkevandet. Vi skal ikke mange måneder tilbage for at finde det seneste eksempel. Og igen kan man høre den ansvarlige minister for området, Venstres Jakob Ellemann-Jensen, tale i floromvundne vendinger om, hvad der bør gøres. “- De mange fund viser, at det er vigtigt, at vi holder øje med punktkildeforureninger, og at vi skal sikre os, at det ikke går i drikkevandet”, siger ministeren.

Men problemet er jo, at forureningen allerede er sket, og at der sandsynligvis er andre stoffer på vej ned i grundvandet og stoffer, som vi endnu ikke har målinger på. At fokusere alene på grundvandsboringerne og vandværkerne og tro, at det kan forhindre forureningen i at ske er – mildest talt – naivt.

Der skal en mere radikal løsning til. For det første må vi helt væk fra sprøjteriet med giftstoffer. For det andet må vi ændre landbruget og gartneriet på en måde, så vi kommer uden om dette fatale problem. Og der er kun en vej, og den hedder økologisk og bæredygtig drift. En sådan omlægning vil også have andre gavnlige effekter – fx vil den kunne redde økonomis betrængte landmænd fra at skulle opgive erhvervet.

Spørgsmålet er blot, om vi kan forvente os noget i den retning af en regering, der igen og igen har sat landbrugets og gartneriets indtjening højere end drikkevarekvalitet, dyrevelfærd osv.!? Jeg tror ikke på det.

Rocking Ghosts

24. april 2019

En af de sjældneste og dermed også dyreste rockalbums, man finder i Lars Rørbæks katalog, er The  Rocking Ghosts og deres Keep Rocking fra 1965. Nærmere bestemt den danske udgave fra Metronome (se afbildning nedenfor). Den er fra 1000 Euro og opefter værd. Og det fortæller selvfølgelig noget om, at det er sjældenheden og ikke (nødvendigvis) den musikalske kvalitet, der bestemmer prisniveauet.

I samme prisleje – men i en anden musikalsk retning – finder man fx Fleur de Lis, Jacksons Garden, Moses og The Faroe Boys. Sidstnævnte kom i et oplag på sølle 300 stk. Ikke underligt at den er samlerobjekt.

Jeg var ikke fan af Rocking Ghosts dengang. Jeg synes nok, at de var mere blød pop end rock. Jeg var mere til Peter Belli & Les Rivals, Sir Henry and his Butlers og The Defenders – og allermest til det, der kom fra Storbritannien.

Rocking Ghosts blev dannet helt tilbage i 1962 og vandt Danmarksmesterskabet i pigtrådsmusik i 1964. Og så er de så vidt jeg kan se stadigvæk aktive.

Belinda