Indlæg om Musik

Bad Boy

24. maj 2019

Beatles startede som bekendt som et kopiband. Og en af de sange, de kopierede, var Larry Williams’ “Bad boy”. De indspillede den på komponistens fødselsdag, den 10. maj 1965, sammen med “Dizzy Miss Lizzy” (også Larry Williams’). “Bad boy” kom samme år med på den amerikanske LP Beatles VI, medens “Dizzy Miss Lizzy” kom med – også samme år – på Help. Men i Danmark dukkede “Bad boy” vist først op på LP, da opsamlingen A Collectioin of Beatles Oldies udkom i 1966. Så i Danmark var man henvist til at købe EP’en Beatles Forever i 1965, hvis man ville lytte til deres udgave af denne Larry Williams-klassiker. Flere år senere dukkede den op på opsamlingen Rarities og på Past Masters Vol. I.

Se det er, hvad der kommer ud af en Facebookdebat med en gammel bekendt om dengang, vi kun havde råd til single- og EP-plader, gik i korte bukser og boede i Esbjerg.

Nogenlunde samtidig med Beatles lavede australske Twilights’ en ganske ferm udgave:

Folketingsvalget – 15

24. maj 2019

Hvordan ændrer man forbrugernes adfærd, når det gælder klimaforandringerne? Hvordan får man forbrugerne (vælgerne, borgerne…) til at spise mindre kød, flyve mindre, forbruge mindre osv.? Uden at det går ud over den enkeltes “friheder”? Spørgsmål som disse dukkede op, da Liberal Alliances leder Anders Samuelsen var i krydsforhør i går på tv. Og det var tydeligt, at den erklæret liberale politiker havde det skidt med politiske tiltag, der begrænsede den enkelte mulighed for selv at træffe sine valg. Hvad enten det galt afgifter på flyrejser, kød, røgtobak osv.

Dertil er kun at sige, at den eneste måde, man kan ændre på adfærden uden at det skal forstås som indgreb i “frihederne” er ved at ændre de fælles rammebetingelser, så alle får det samme grundlag at handle ud fra. Fx kan man ved at omlægge dansk landbrug til økologiske brug og ændre fødevaremomsen, så den fjernes fra grønsager, frugt, korn o. lign., og øges på kød, tilskynde danskerne til at spise sundere og mere grønne fødevarer. Svenskerne har indført afgifter på flyrejser og det har nedbragt flyvningen i Sverige. At nogle svenskere så tager til Kastrup og flyver derfra, ændrer ikke noget ved, at svenskerne har adfærdsreguleret med held i deres eget land. Det understreger bare nødvendigheden af, at vi også arbejder for internationale reguleringer af menneskenes adfærd. Fx skal vi have en begræsning på, hvor mange børn, der fødes. Befolkningstilvæksten – for ikke at tale om befolkningseksplosionen – betyder alt andet lige en voldsom øgning af CO2-udledningen. Men det kan reguleres ved internationale aftaler – fx gennem FN – om børnebegrænsning. Kineserne har tidligere haft en 1-barns-politik, så det kan lade sig gøre.

De liberale partier bliver let fanget i deres egen liberal(istisk)e idégrundlag, når fx klimapolitiken skal føres ud i livet. Hellere lade folk ryge sig ihjel end påføre dem flere afgifter, synes logikken at være. Men vi kommer ikke uden om kollektiv adfærdsregulering, hvis vi for alvor skal ændre noget.

Lundell og tranerne

23. maj 2019

Og nu vi er ved svenskerne, så er der kommet et nyt album med selveste Ulf Lundell. Lidt overraskende måske, fordi han havde trukket sig tilbage fra musikken. Og så alligevel. Når en gammel cirkushest dufter savsmuld, så rider den igen. Her med titelmelodien.

Genhør med en gammel kending: Eva Dahlgren

23. maj 2019

For mange år siden var jeg til koncert i Stakladen med en ung og stolt Eva Dahlgren. En af den slags koncerter, der bliver siddende lidt længere i hjernen. Siden har jeg forsøgt at holde fast i Dahlgren, selv om det er glippet lidt undervejs. Men hun er stadigvæk aktiv og populær hinsidan. Og lidt radiolyttere tidligere på dagen etablerede en forbindelse til hende igen. Der blev spillet et nummer med Buddaboys, der var en trio, som Dahlgren lavede i 2002 med søstrene Mija og Greta Folkesson. En konstellation, jeg helt har overhørt i de mellemliggende år. Men bedre sent end aldrig, som man jo siger.

Et enkelt album er det blevet til Lost peoples area fra 2003.

Folketingsvalget – 14

23. maj 2019

Det kommende EU-parlamentsvalg fyldte lidt mere i dagens medier. Forståeligt nok, fordi det er på søndag stemmer skal afgives. Og i øvrigt er de to valg blevet svære at holde adskilt her i valgkampen. Og det er vel forståeligt nok.

Og på fredag er der igen skolestrejker for klimaet i Greta Thunbergs fodspor – i 1524 byer fordelt over 116 lande og i stadig vækst. Den lille pige med de mange diagnoser har formået at mobilisere flere mennesker end nogen dansk politiker nogensinde vil komme i nærheden af.

Set i lyset af den gennemslagskraft, som Greta Thunbergs aktion har haft, falmede politikerne i gårsdagens EU-debat på DR, hvor de gode intentioner mest af alt fusede ud i udsigten til politiske studehandler og kompromisser. Det var ikke just lovende. Og en illustration af, hvilke problemer det borgerligt parlamentariske system står over for, når kloden brænder.