18. januar 2023 arkiv

Pressen i den multi-mediale tidsalder – del 2

18. januar 2023

Den samlede public service- virksomhed skal via TV, radio og internet o.lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægning skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktion af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. [Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed]

Selv om jeg har pålagt mig selv en streng afholdenhed i forhold til indtagelse af journalistisk tv, så er det ikke helt muligt at lægge interessen for problemet på hylden. Og i dag læste jeg et indlæg af Nicolai Bøgh på Kommunikationsforum/POV-international om DRs relancering af programmet Deadline. Under rubrikken “Tågen breder sig – Deadline faret vild” ser Bøgh omlægning af Deadline – der karakteriseres som ‘DRtvs journalistiske spydspids” – som et tegn på, at ” DR med åbne øjne er i gang med at afvikle en væsentlig del af sin eksistensberettigelse, nemlig evnen til at levere i realiteten nyhedsindhold, som har stor betydning for danskernes fælles samtale, og som ingen kommercielle medieproducenter hverken kan eller vil levere”. Sagt på en anden måde, så opfatter skribenten omlægningen af programmet som en manifestation af en fortsat afvikling af Danmarks Radio som public service-organ.

I DR-ledelsens leflen for tidsånden, dens satsen på sociale medier (fx podcasts og DRs hjemmeside), på den tv-droppende ungdom og på underholdning, bevæger DR sig væk fra idealerne i public service-virksomhed (jf. citatet fra loven om public service ovenfor). Og der er grund til at spørge, om vi som licensbetalende radio- og tv-konsumenter om ganske få år vil være i en situation, hvor fænomener som nyhedsformidling, oplysning og kunst ikke længere vil være en selvfølge, men hvor vi er tvangsindlagt til – i bredeste forstand – Underholdning, der på ingen måde reflekterer mangfoldigheden i det danske samfund eller informations- og oplysningsbehovet i det såkaldte borgerligt-liberale demokrati? Kan vi forestille os en situation, hvor vi lige så godt kan abonnere på kommercielle streamingtjenester som betale licens for danske kanaler, der har tabt public service på gulvet!? Det er lidt skræmmende, men bestemt ikke noget, der kan udelukkes som en reel mulighed.

Birthr Rønn Hornbech forlader Venstre

18. januar 2023

– Jeg synes, at det der er sket i de sidste uger, hvor man går ind og vil bestemme over arbejdsmarkedets parter ved at afskaffe store bededag, det er så u-liberalt, siger den 79-årige Venstre-veteran til Ritzau.

Og her gik man og troede, at den tidligere Venstre-minister Birhte Rønn Hornbech var forsvundet ind i sit otiums politikfri zone. Og så kommer meddelelsen om, at hun efter 48 års medlemskab af det fhv. bondeparti Venstre har meldt sig ud. Men ved nærmere eftertanke så bør nyheden ikke overraske. For Hornbech gør bare det, hun altid har gjort – i stedet for at lytte til partitoppens udmeldinger gør hun som grundloven foreskriver og lytter til sin egen overbevisning. Og den har fortalt hende, at tegneserieregeringen SVMs forslag om at nedlægge Store Bededag strider mod den liberale grundholdning, som fru Hornbech mener, partiet Venstre hviler på. At så formand Ellemann-Jensen mener noget andet er også forventeligt og alt andet end overraskende. Manden har allerede kompromitteret sig selv ud over alle grænser ved at lade sig bestikke med en post som forsvarsminister og gøre sine egne valgløfter til de rene, pure valgflæsk.

Hatten af (billedligt talt) for den tidligere Venstre-kæmpe for at stå ved sine grundholdninger og respektere grundlovens formaning om at sætte egen overbevisning over parti- og regeringsdiktatur.