5. oktober 2021 arkiv

Skandale: Lokalpolitiker i pervers pornofilm

5. oktober 2021

Vi nærmer os kommunevalget. Og måske har dette forhold noget med en sag, som TV2-Østjylland kunne berette om i gårsdagens nyhedsudsendelse. Det drejer sig om det tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nu løsgænger, John Rosenhøj, der er medlem af byrådet i Odder.

John Rosenhøj har gjort sig uheldig bemærket ved at optræde i nogle pornografiske film, der er blevet lagt op på nettet, frit tilgængelig for hvem der måtte ønske at se dem. Og tre andre medlemmer af Dansk Folkeparti har trukket sig ud af partiets lokalbestyrelse, da de fik kendskab til Rosenhøjs pornografiske aktiviteter.

Tilføjes skal det, at Rosenhøj tidligere har været i mediernes søgelys på grund af seksuelt orienterede aktiviteter. Senest blev han hængt ud i boulevardpressen, fordi han angiveligt havde forsøgt at sælge en kvindelig partner som “sexslave”.

Spørgsmålet, der optog TV2Østjylland var og er, om en politiker kan opføre sig sådan. Kan et tidligere medlem af Dansk Folkeparti tillade sig at optræde pornografiske film, oven i købet med perverst indhold, hvori indgår anvendelse af menneskelige ekskrementer? Med andre ord gør kanalen sagen til et spørgsmål om moral.

Dertil kan man sige, som også nogle kommentatorer har været inde på, at selve det forhold, at politikeren medvirker i sådanne pornografiske film og oven i købet tillader at offentliggøre dem på internettet, ikke i sig selv er ulovligt. I sig selv kan denne kendsgerning ikke bruges til meget andet end en moralsk fordømmelse (eller – det jo også tænkes  – det modsatte). Hvis de perverse pornofilm kan få en konsekvens for Rosenhøjs politiske virke, så er det dels, fordi man i mandens politiske netværk tager afstand fra hans handlinger, og dels, hvis vælgerne ved kommunalvalget sætter deres stemme et andet sted på grund af filmene. I sidste ende er det vælgerne, der afgør Rosenhøjs politiske fremtid. Ikke tre forargede politikere fra det parti, han var medlem af engang, eller andre byrødder i Odder kommune.

 

Skandale: Ringo Starr i skattely

5. oktober 2021

I går aftes kunne man i DR TVs nyhedsprogram se og høre Ringo Starr blive nævnt i forbindelse med den skattely-skandale, som ICIJ (en international sammenslutning af undersøgende journalister) har afdækket via nogle lækkede dokumenter, der tegner billedet af et internationalt1 ‘organiseret’ skattely bl.a på Jomfruøerne. Hvor meget rige personer – kunstnere, fodboldspillere,  politikere, bankfolk osv. – har kunnet anbringe deres formuer for at undgå at betale skat i deres respektive hjemlande.

At så gode, gamle Ringo er med i dette sammenrend at velbjergede rigmænd er måske ikke så mærkeligt (Elton John er fx også med), selv om skattetrykket i USA dog er væsentligt mindre end i de fleste europæiske lande. Og skal man – vi – forarges over Ringos handlemåde? Selvfølgelig kan man sige, at det ramponerer den altid så joviale, harmløse Ringo, der har for vane i tide og utide at prædike “peace and love” og hans renommé. Men vi lever i en verden, hvor uligheden vokser støt dag for dag og hvor de rigeste mennesker altid har forstået at mele deres egen kage. Vi lever i et økonomisk system (kapitalisme), der er en slags omvendt Robin Hood-økonomi, hvor der altid er nogen – mange mennesker – der bliver udbyttet, medens andre skummer fløden.

Nej, hvis vi skal forarges, så er det ikke, sådan som mange medier gerne vil have det, fordi enkeltpersoner – hvad enten der er tale om tjekkiske politikere med drømmeslotte i Frankrig, stenrige, professionelle fodboldspillere som Ronaldo eller Messi eller kunstnere som Elton John og Ringo Starr – springer i øjnene med deres skattelyinvesteringer. Nej, skandalen er, at det overhovedet kan foregår. Skandalen er, at vi har et system, der i sin kerne bygger på udbytningen af mennesker, på skabelse af og fortsat udbygning af økonomisk ulighed mellem mennesker. Og derfor bør vi forvente af de journalister, der har afsløret den nye skattelysag, at de ikke nøjes med at rette fokus mod enkeltindivider eller enkeltstående banker, men sætter sig for at blotlægge hele det system, der er konstrueret omkring skattelycirkusset. Dets historik, de ansvarlige bagmænd og dets forgreninger ind i det politiske system.

Og så skal forargelsen heller ikke spærre for det forhold, at selv om hr. Ringo har gjort sig skyldig i skattely, så kan hans musik godt være god nok og værd at lytte til.