10. oktober 2021 arkiv

Giro 413 – 75 år

10. oktober 2021

Jeg har været omkring dette legendariske radioprogram mange gange, fordi det udgør en uafrystelig del af min musikalske dannelse. Jeg var nærmest tvangsindlagt til at lytte til programmet i min barndom, hvor rørradioen var stillet ind på dette program, når det blev sendt. Og det var det, man/jeg hørte ud af de åbne vinduer på stille sommersøndage.

Programmet fik først navnet Giro 413 i januar 1951 med undertitlen “Lytternes ønskekoncert på grammofon”. Inden da eksisterede programmet fra 1946 under navnet “Red Barnet” (men med samme undertitel). I 1949 blev det til “Ønskekoncert – på grammofon til fordel for Børnenes Kontor” og i januar 1950 “Ønskekoncert på grammofon”. I rigtig mange år var programmet et af flagskibene på Danmark Radios program 3, men nu er det endt på DAB-kanal 5. Men er der altså stadigvæk, 75 år efter sin opfindelse. Og det siger måske noget om, hvad radiomediet kan, at et program, der i al sin enkelhed består af lytterønsker – kombineret med donationer til udsatte mennesker i samfundet, kan eksistere i 75 år og stadigvæk bestå i en tid, hvor streaming har gjort musikønsker til et stort tag-selv-bord. Og spørgsmålet er da også, om Giro 413 vil overleve meget længere eller forsvinde med de generationer – inklusive min egen – der har haft programmet med i den kulturelle rygsæk?

Mit eget liv med 413 var primært i tresserne, så John Mogensen var ikke en af dem, jeg hørte dengang. Men den har været et af programmets hits og fortjener bestemt et genhør.

De “politiske” Rolling Stones…

10. oktober 2021

“If the Stones were ‘political’ at all, it was only in the internecine sense of the word” (Christoffer Sandford, The Rolling Stones Fifty Years, s. 144). Sådan skriver Sandford efter at have beskrevet bandets juridiske opgør med det bestående som følge af gruppens brug af stoffer og dets udsvævende liv. Stones delte vandene. De var både elsket og hadet. Og de levede op til det image, de fik som modstykke til de pæne drenge fra Liverpool. Men ‘politisk’?! Ikke i følge Sandford.

Men Sandford glemmer måske, at tresserne var et årti, hvor begrebet om politik blev forandret og omdefineret. Fra at være et begreb, der var begrænset til den offentliges sfære, hvor professionelle politikere agerede, til et begreb, der bredte sig til andre sfærer af hverdagslivet. Under slogan som ‘det private er politisk’ gjorde bl.a. kvindebevægelsen det intime liv omkring kernefamilien til en politisk agenda. Man kan endda hævde, at det politiske diffunderede til alle dele af samfundet. Og sporene fra dengang, hvor ungdommen satte en ny dagsorden for det politiske, ser vi stadigvæk i dag, hvor feminisme, seksualpolitik, familie osv. er politiske emner på dagens nyhedsoversigter.

Og Rolling Stones var – som andre af datidens beatgrupper, inkl. The Beatles – politiske i denne bløde, brede og mere engagerende forstand, hvor politik ikke længere er forbeholdt et specialiseret lag inden for det offentlige.