8. maj 2021 arkiv

Realeksamen

8. maj 2021

Sidste år var det 50 år siden, jeg fik min realeksamen. Denne uddannelse findes ikke mere, fordi den blev afskaffet i 1975-78. Men den eksisterede fra 1903, og fra 1963 var den treårig og startede efter 7. klasse. Og den markerede et tidligt uddannelsesforløb, idet man skulle være egnet til at gå i realen – lige som man sidenhen skulle være egnet til at gå på gymnasiet. Enten var man – som man sagde dengang i tresserne – “almen” eller “boglig”.

Dem, der var almene, gik i ottende osv., medens de “boglige” gik i realen. Og allerede i 2. real kunne man blive erklæret egnet til at gå videre til gymnasiet og springe et år over.  Den “almene” linje var for dem, der skulle i lære, medens dem i realen skulle have boglige uddannelser. Denne skelnen var ikke noget, jeg overhovedet tænkte over dengang. Jeg fulgte bare de anvisninger og anbefalinger, som jeg fik fra skolen. Hvis nogen havde fortalt mig, at jeg allerede dengang valgte bogens vej, så ville jeg nok have tvivlet og kløet mig i håret.

Jo ældre jeg er blevet, desto stærkere står denne før-gymnasiale realeksamen i min erindring. Her lærte jeg virkelig noget, jeg har haft stor gavn af siden hen. Det var her, jeg fik min lille latinprøve hos frk. Hvass. Det var her jeg lærte så meget fransk (hos samme frk. Hvass), at jeg stort set ikke behøvede at lave noget i det fag, det første år jeg gik i nysprogligt gymnasium. Og så var der alt det, jeg lærte i tysk, engelsk og dansk, som dannede et meget solidt grundlag for det, der skete siden hen. Jo, realeksamen var en lille studentereksamen dengang. Med den i ryggen var man godt rustet til livet uden for skolesystemet og i det videre uddannelsessystem. Og jeg er mine gamle lærere i realen dybt taknemmelig for den ballast, de gav mig.