19. februar 2023 arkiv

Og dagens sang kan jo kun være…

19. februar 2023

Ukraine: “Vesten er ikke åben over for fredelige løsninger “

19. februar 2023

Bedst som den ukrainske leder fortsætter sit globalt transmitterede forsøg på at få de vestlige lande til at sende militærfly og meget mere, og bedst som den førende tyske filosof Jürgen Habermas for alvor har sat ord på mange menneskers ønske om en fredelig løsning på konflikten i Ukraine, så melder talsmænd for præsident Putin ud, at man ikke mener, at Vesten er åben for fredelige løsninger. I følge DR Nyheder.

Og desto mere ønsket om fredelige løsninger bliver tydeligt i medierne – og pressen – desto mere vil lederne af USA og Vesten fremstå som dem, der ønsker krig i Europa. Og selv om russerne sætter benhånde krav for sådanne løsninger – nemlig at Ukrain og Vesten “anerkender russernes annektering af de fire ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.”, så er udmeldingen kun at forstå som et ønske om en fredelig udgang på konflikten.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor de vestlige ledere er forsamlet til en sikkerhedskonference i München – og Rusland er ikke inviteret… – og hvor kampene i Ukraine trækker ud og så vidt man kan bedømme på de oplysninger, der kommer frem, er både hårde og ødelæggende, med mange unge menneskeliv som tragisk omkostning. Og det kan man forstå som et klogt træk af Putin og hans regime. Som udtryk for, at også russerne indenrigs mærker de smertelige konsekvenser af den illegitime, militære operation i Ukraine og ønsker en anden udgang på den aktuelle situation end en eskalering af krigshandlingerne med et uvist resultat som følge.

Spørgsmålet er så, om den vestlige presse og de vestlige regeringer vil sidde russernes udmelding overhørig og måske lade som om, den ikke er kommet, eller – ja, hvad!? Kunne man forestille sig en historisk begivenhed, hvor USA og dets allierede tog sig sammen og forsøgte at leve op til FN-pagtens artikel 2, der foreskriver, at ” Alle medlemmer skal bilægge deres mellemfolkelige tvistigheder ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvelsom retfærdighed ikke bringes i fare.”!? Man kan vel håbe…

Opdatering mandag 20/2: Og nej. Emnet “fredforhandlinger” bliver ikke nævnt i DR Nyhederne, der fortaber sig i rapportager fra Ukraine og blandt ukrainske flygtningen i Danmark uden at det bringer nogen som helst ny information eller viden frem. Tværtimod. Og heller ikke DRs baggrundsprogram Deadline har ladet sig inspirere af Habermas’ behjertede forsøg på at sætte en ny dagsorden for konflikten. Nej, det er som forventeligt den samme fremturen.