24. februar 2023 arkiv

Kinesisk plan for fred

24. februar 2023

Næppe har de store medier glemt alt om filosoffen Jürgen Habermes’ forsvar for en fredelig løsning på konflikten i Ukraine, før Kina kommer med en tolvpunktsplan for en politisk løsning af konflikten. Og på DR-nyhederne skydes forslaget straks ned som et kinesisk forsøg på at finde sine ben i konflikten – mellem på den ene side et tæt forhold til naboerne i Rusland og ønsket om at holde konflikten på passende afstand (ved fx ikke at sende våben til Rusland). Og så klandres forslaget for ikke at fortælle, hvad der skal ske med de russisk-besatte områder i det østlige  Ukraine.

Til det sidste kan man jo sige, at det netop er et spørgsmål, som reelle fredsforhandlinger bør have til opgave at finde et svar på. Et svar, der – som altid når der er tale om den slags forhandlinger – nødvendigvis må munde ud i et kompromis, der tilgodeser alle de forhold, der spiller ind – lige fra forhistorien over det overstatslige retsforhold til befolkningens ønsker. Og det er vigtigt at understrege at det nødvendigvis må være et kompromis, hvor begge parter ved forhandlingsbordet må “sluge kameler” for at finde en løsning.

Det er mildest talt forstemmende at se, hvordan Kinas forslag skrives ind i en vestlig fortælling om stormagtspolitik og forstået som et propagandanummer for den store stat mod øst. Forstemmende, at den officielle Ukraine-politik åbenbart er blevet adopteret af pressen som en ufejlbarlig sandhed, der ikke tåler at bliver modsagt. Hvornår er der nogen politikere i Vesten, der viser format nok til at tænke i alternative baner og løsningsmuligheder?!